( ! ) Warning: SoapClient::SoapClient(http://studyenergyweb.fme.vutbr.cz//modules/soap/soap_qcm_services.php) [soapclient.soapclient]: failed to open stream: Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém intervalu řádně neodpověděla, nebo vytvořené připojení selhalo, protože neodpověděl připojený hostitel. in C:\wamp\www\www.ef.fme.vutbr.cz\customer\class.ArticleSync.php on line 132
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006668576{main}( )..\sync.php:0
20.0014707968require( 'C:\wamp\www\www.ef.fme.vutbr.cz\customer\sync_study.php' )..\sync.php:9
30.8508887160ArticleSync->connect( )..\sync_study.php:64
40.8508887456SoapClient->SoapClient( )..\class.ArticleSync.php:132

( ! ) Warning: SoapClient::SoapClient() [soapclient.soapclient]: I/O warning : failed to load external entity "http://studyenergyweb.fme.vutbr.cz//modules/soap/soap_qcm_services.php" in C:\wamp\www\www.ef.fme.vutbr.cz\customer\class.ArticleSync.php on line 132
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006668576{main}( )..\sync.php:0
20.0014707968require( 'C:\wamp\www\www.ef.fme.vutbr.cz\customer\sync_study.php' )..\sync.php:9
30.8508887160ArticleSync->connect( )..\sync_study.php:64
40.8508887456SoapClient->SoapClient( )..\class.ArticleSync.php:132

( ! ) Fatal error: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://studyenergyweb.fme.vutbr.cz//modules/soap/soap_qcm_services.php' : failed to load external entity "http://studyenergyweb.fme.vutbr.cz//modules/soap/soap_qcm_services.php" in C:\wamp\www\www.ef.fme.vutbr.cz\customer\class.ArticleSync.php on line 132
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006668576{main}( )..\sync.php:0
20.0014707968require( 'C:\wamp\www\www.ef.fme.vutbr.cz\customer\sync_study.php' )..\sync.php:9
30.8508887160ArticleSync->connect( )..\sync_study.php:64
40.8508887456SoapClient->SoapClient( )..\class.ArticleSync.php:132