Ke stažení: prispevky-SKMTT2012

 

Složky

Soubory

Jakub Archalous Mathematical model of ejector and experimental verification
This paper deals with the reduction of the water suction time into the rotating impeller of the centrifugal pump used in firesport. The suction is carried out by the ejector, which is powered...
Jozef Bereznai, František Urban, Ľubor Kučák CFD model validation of coolant flow in nuclear reactor fuel assembly outlet by means of measurements on a physical model of a fuel assembly
Safe and effective loading of nuclear reactor fuel assemblies demands qualitative and quantitative analysis of the relations between the coolant temperature in the fuel assembly outlet, measured...
Martin Bílek Modelling of flow ejector
This work deals with the modelling of flow in the ejector using the FLUENT software. It develops a thesis created in the past, where a mathematical flow model in the ejector was created...
Miroslav Bova Vysokotlaké hydraulické zkušebny
V příspěvku se popisují možnosti a možná řešení vysokotlakých zkušeben pro tlakové zkoušky různých výrobků. Popsány jsou 3 případy. V každém případě je použita jiná...
Lukáš Ďurdina, Jan Jedelský, Miroslav Jícha PIV investigation of a pressure-swirl atomizer spray
This contribution presents an experimental investigation of spray characteristics of a spill-return pressure-swirl atomizer for a small-sized turbojet engine by means of Particle Image...
Václav Dvořák Air ejector with diffuser with boundary layer suction - preliminary study
The article deals with axi-symmetric subsonic air to air ejector with diffuser adapted for boundary layer suction. The diffuser, which is placed behind the mixing chamber of the ejector, has high...
Jakub Elcner, František Lízal, Jan Jedelský, Miroslav Jícha Investigation of air flow in idealized model of human respiratory tract
Validation of numerical simulation using experimental data is necessary prerequisite for authentication of proper use of numerical method. This article deals with comparison of velocities...
Jakub Elcner, František Lízal Rozšíření výuky předmětu Počítačové modelování formou interaktivních průvodců
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s realizací projektu zaštítěného Fondem rozvoje vysokých škol, s názvem "Rozšíření výuky předmětu Počítačové modelování...
Jan Fišer, Jan Pokorný, David Podola, Miroslav Jícha Experimental investigation of car cabin environment during real traffic conditions
In the paper, the authors refer to measurement of a car cabin heat load and indoor environment during driving in real traffic conditions. The main goal was to obtain data for boundary conditions,...
Lukáš Golitko, Miroslav Jícha Numerical analysis of liquid spray combustion
Analysis of liquid sprays plays important role presently, when liquid fuel is used in large applications. Scope of this article is to show interactions between particles of spray and also...
Zdeněk Hajkr, Miroslav Příhoda, Mária Čarnogurská, Zdeněk Toman Experimentální výzkum vysokotlakového ostřiku okují
Příspěvek se zabývá možnostmi odstraňování okují z povrchu válcovaného materiálu pomocí hydraulického ostřiku tlakovou vodou. Vliv ostřiku na teplotní pole válcovaného...
Jiří Hejčík, Jiří Langer Vliv zateplení na spotřebu tepla
Příspěvek se zabývá porovnáním spotřeby tepla na vytápění bytových (převážně panelových) domů před a po zateplení. Porovnání je provedeno na souboru 117 domů,...
Marián Hocko, Marián Jánoš Využitie odpadového tepla pre odmrazovanie vstupu motora kompresorovej stanice plynovodu
V článku je popísaný alternatívny návrh ochrany hnacieho turbokompresorového motora, ktorý zabezpečuje pohon kompresora kompresorovej stanice plynovodu pred námrazou. Navrhovaná...
Kateřina Horáková, Karel Fraňa Description of Lorentz forces in the cuboid container
Leading topic of this article is description of Lorentz forces in the container with cuboid shape. Inside of the container is an electrically conductive melt. This melt is driven by rotating...
Tomáš Hyhlík, Milan Matějka, Vladislav Skála Numerical and experimental analysis of separation controlled flow over hump
Separation controlled flow over hump is solved using commercial code Fluent and measured using hot wire anemometry. Delayed Detached Eddy Simulation variant of SST k-w turbulence model is used for...
Pavel Charvát, Lubomír Klimeš, Tomáš Mauder An air-PCM heat exchanger for thermal storage in air-based solar thermal systems
Phase change materials (PCMs) are materials with a high latent heat of melting. The PCMs can be used in various thermal storage applications and one of them is thermal storage in solar air...
Martin Stanislav Janírek, Miroslav Jícha Vliv konstrukce na solární komín
Již při návrhu budov je nutné přemýšlet nad způsobem jejich větrání. Chceme-li ušetřit na větrání, je nutné uvažovat o principu přirozeného větrání. Jednou z možností je...
Michal Jaroš, Karel Kuchta Kalkulační program pro tepelný výpočet kogeneračních jednotek
Článek informuje o programu, který na základě vypočtených hodnot účinnosti tepelných výměníků posuzuje reálnost návrhu uživatelského teplosměnného okruhu kogeneračních...
František Kavička, Bohumil Sekanina, Josef Štětina, Karel Stránský The character of the solidification structure of massive ductile cast-iron castings and its prediction
This paper deals with the simulation of solidification and cooling of a massive casting, with various ways of accelerated cooling using steel chills in order to reduce the heterogeneity of...
Mohammad Kazkaz, Milan Pavelek Operative temperature and globe temperature
Thermal comfort is defined as the mental condition that expresses satisfaction with the thermal environment. It is easy to understand this definition but it is difficult to express it by...
Mohamad Kheir Mohamad Developing a thermal model for a residential room using Simulink/Matlab
Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems in buildings aim to control the indoor climate in order to keep occupants comfortable by control the temperature and air flow. To...
Lubomír Klimeš, Josef Štětina, Ľudovít Parilák, Pavol Buček Study of thermal behavior of continuously cast billets
In continuous casting the quality of cast steel slabs and billets, thermal stress, surface defects and cracks formation are highly dependent on the temperature distribution along the entire...
Jaroslav Kmoch Zobrazování teplotních polí v reálném čase pomocí termokamery Testo 890
Termografie se uplatňuje jako nástroj pro zobrazování rozložení teplot v ploše. Výzkum a vývoj nových metod však přinesl, že se stala toto technika více dostupnou a zároveň...
Branislav Knížat, Róbert Olšiak, Marek Mlkvik Experiences with a visualisation of cavitating flows behind a microorifice
Cavitating flow of water behind a micro-orifice at high pressure gradients comes under phenomena of fluid mechanics the visualisation of which is a challenge. It requires a sophisticated apparatus...
Stanislav Knotek, Miroslav Jícha Liquid film instability model using CFD simulations
The article presents a liquid film instability model designed using results of the set of CFD simulations. The governing equations of the model are derived using a linear equation of motion. The...
Antonín Kolbábek, Michal Jaroš Experimentální vzduchový zemní výměník tepla a jeho technické provedení
Příspěvek se zabývá volbou vhodného potrubního systému pro nově realizovaný zemní výměník tepla, který byl vybudován jako doplněk experimentálního nízkoenergetického domu...
Ján Kosiba, Juraj Tulík, Ľubomír Bureš Vyhodnotenie prevádzkovej skúšky syntetického oleja aplikovaného v prevodovo-hydraulickom obvode traktora
Predložený príspevok sa zaoberá vyhodnotením prevádzkovej skúšky novovyvíjaného syntetického oleja MOL Farm UTTO Synt v prevodovo-hydraulickom obvode traktora Zetor Forterra 114 41. Na...
Luděk Koutný, Miloslav Haluza, Petr Uttendorfský Numerical simulation of two-stage swirl turbine
This paper deals with numerical simulation of two-stage swirl turbine. It consists of two counterrotating runners, the first one has three blades, the second one two blades. Between these...

30 60 90      ››

Vytvoření složky: 04.07.2012 07:50 Lubomír Klimeš
Poslední změna složky: 04.07.2012 07:50 Lubomír Klimeš
Počet zobrazení: 299455