Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu

Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu je založená na upraveném skeletu výustky z osobního vozu s přepracovaným vnitřním uspořádáním.

Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu je založená na upraveném skeletu výustky z osobního vozu s přepracovaným vnitřním uspořádáním. Funkční vzorek aplikuje know-how získané měřeními na Benchmarkové výustce, přičemž zachovává možnost měření v laboratoři na měřicí trati, ale umožňuje i přímou zástavbu do simulátor kabiny s integrovaným hardwarem a softwarem pro predikci tepelného komfortu posádky. Výustka je vyrobena technologií Rapid Prototyping z materiálu ABS s vnitřní povrchovou úpravou pro dosažení požadované drsnosti povrchu. Vnitřní uspořádání je následující: tři přední horizontální lamely, pět zadních vertikálních lamel a dvojitá tenkostěnná motýlková uzavírací klapka. Provedení funkčního vzorku umožňuje nastavení úhlu natočení předních horizontálních i zadních vertikálních lamel pomocí nastavovacích šablon. Dále je možné také nastavit úhel natočení lamel dvojité motýlkové klapky.

Optimalizovana_vyustka_pro_distribuci_vzduchu.pdf Optimalizovana_vyustka_pro_distribuci_vzduchu.pdf (345.97 KB)

Apollo ID: 139042

Datum: 17. 3. 2017

Typ projektu: G – funkční vzorek

Autoři: PECH, O.; Caletka, P.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.

Nahoru