Faculty of Mechanical Engineering of BUT

Personnel

Position Name Photography E-mail
Project coordinator doc. Ing. Jaroslav KATOLICKÝ, Ph.D.   katolicky@fme_vutbr_cz
Technical guarantor prof. Ing. Miroslav JÍCHA, CSc.   jicha@fme_vutbr_cz
Treasurer doc. Dr. Ing. Michal JAROŠ   jaros@fme_vutbr_cz
Secretary Bc. Jana VIKTORÍNOVÁ   viktorinova@fme_vutbr_cz
Team member prof. Ing. Milan PAVELEK, CSc.   pavelek@fme_vutbr_cz
Web administrator doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.   stetina@fme_vutbr_cz
Team member doc. Ing. Jan JEDELSKÝ, Ph.D.   jedelsky@fme_vutbr_cz
Team member Ing. Pavel CHARVÁT, Ph.D.   charvat@fme_vutbr_cz
Team member Ing. Jiří HEJČÍK, Ph.D.   hejcik@fme_vutbr_cz

Up