Exkurse 2018 - Studio ČT Brno

2018-02-22 09.12.39.jpg Dne 22.2.2018 navštívili studenti pátého ročníku oboru Technika prostředí technické zázemí nového objektu České televize Brno. Cílem exkurse bylo seznámit studenty s řešením chlazení, větrání a klimatizace ve velmi specifických prostorách studií, střižen, režií, datových center a depozitářů.

 

Semináře 2017 - Projektová dokumentace pro TZB

HTK_Logo.png Dne 12.11.2017 se uskutečnila přednáška Ing. Aleny Zerzaňové,  která  je projektantkou vzduchotechnických a klimatizačních zařízení ve firmě HTK a.s. Přednáška byla zaměřena na oblast projektové a výkresové dokumentace pro zakázky většího rozsahu. 

 

Představení studijního oboru Technika prostředí (M-TEP)

LabTour_perex.jpg Odbor termomechaniky a techniky prostředí pořádá pro zájemce prohlídku laboratoří zaměřených na výuku, výzkum a vývoj v oblasti techniky prostředí.

 

Exkurse 2017 - Korado Česká Třebová

2017-11-30 14.07.51.jpg Koncem listopadu navštívili studenti pátého ročníku oboru Technika prostředí největšího českého výrobce ocelových radiátorů Korado v České Třebové. Studenti absolvovali  nejen odborné školení týkající se výrobního programu firmy, ale i exkursi do automatizovaného výrobního závodu. Letošní exkurse byla zařazena do zimního semestru, aby podpořila výuku v oblasti projekce vytápění a předmětu IVT - Vytápění.  

 

Semináře 2017 - Sestavné klimatizační jednotky

Janka_logo.png Dne 21.11.2017 se uskutečnila přednáška zástupce firmy Partner klima s.r.o. regionálního zástupce firmy Janka Engineering pro studenty pátého ročníku oboru Technika prostředí. Přednáška byla zaměřena na představení firmy samotné, jejího výrobního portfolia a především na představení současných trendů ve vývoji, konstrukci a prodeji velkých sestavných klimatizačních jednotek pro průmyslové použití.