ČSZE

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. Je živnostenským společenstvem ve smyslu příslušných právních předpisů.

Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje s obdobnými organizacemi mimo území ČR.

Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi.

Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy ECHO, ČOSE a OSZJE

Svaz je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, členem mezinárodní elektroenergetické unie EURELECTRIC se sídlem v Bruselu, členem Mezinárodní organizace pro sociální bezpečnost IVSS se sídlem v Kolíně nad Rýnem a členem mezinárodní technické sekce pro práce pod napětím (LWA).

Název: Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Sídlo: Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
IČO: 18631584
DIČ: CZ18631584
Bankovní spojení: ČS Praha 1, Rytířská 29
Číslo účtu: 1931384369/0800
Evidence: MV pod čj. VSP/1-5097/91-E
Telefon: + 420 2 66 75 35 85
+ 420 2 66 75 35 86
Fax: + 420 2 66 75 35 79
E-mail:  csze@csze_cz
Internet: www.csze.cz

Nahoru