Personální obsazení

Koordinátor projektu doc. Ing. Jaroslav KATOLICKÝ, Ph.D. FSI, VUT v Brně
  Ing. Lukáš DVOŘÁK, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc. ZČU v Plzni
     
Odborní garanti prof. Ing. Miroslav JÍCHA, CSc. FSI, VUT v Brně
  Ing. Lukáš DVOŘÁK, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc ZČU v Plzni
     
Administrativa Bc. Jana VIKTORINOVÁ FSI, VUT v Brně
  Věra ONDRUŠKOVÁ FSI, VUT v Brně
  Marie SVOBODOVÁ ZČU v Plzni
  Markéta TESLÍKOVÁ VŠB-TU Ostrava
  Zuzana FISCHBACHOVÁ VŠB-TU Ostrava
  Soňa NEUSTUPOVÁ VŠB-TU Ostrava
     
Řešitelský tým prof. Ing. Milan PAVELEK, CSc. FSI, VUT v Brně
  doc. Ing. Jan FIEDLER, Dr. FSI, VUT v Brně
  doc. Dr. Ing. Michal JAROŠ FSI, VUT v Brně
  doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D. FSI, VUT v Brně
  doc. Ing. Zdeněk SKÁLA, CSc. FSI, VUT v Brně
  doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. FSI, VUT v Brně
  doc. Ing. Jaroslav ŠTIGLER, Ph.D. FSI, VUT v Brně
  Ing. Matěj FORMAN, Ph.D. FSI, VUT v Brně
  Ing. Jiří HEJČÍK, Ph.D. FSI, VUT v Brně
  Ing. Martin HUDEC FSI, VUT v Brně
  Ing. Pavel CHARVÁT, Ph.D. FSI, VUT v Brně
  Ing. Jan JEDELSKÝ, Ph.D. FSI, VUT v Brně
  Ing. Martin LISÝ, Ph.D. FSI, VUT v Brně
  Ing. Jiří MOSKALÍK FSI, VUT v Brně
  Ing. Oldřich ŠPERKA FSI, VUT v Brně
  Ing. Jan OČENÁŠEK, Ph.D. ZČU v Plzni
  prof. Ing. Jaroslav ŠESTÁK, DrSc. ZČU v Plzni
  doc. Ing. Jiří POLANSKÝ, Ph.D. ZČU v Plzni
  Ing. Petr HAJDUČKO VŠB-TU Ostrava
  prof. Ing. Jaroslav JANALÍK, CSc. VŠB-TU Ostrava
  prof. Ing. Jaroslav KOPÁČEK, CSc. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Jan LÁTAL VŠB-TU Ostrava
  Ing. Jan MATOUŠEK, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Ondřej NĚMEČEK VŠB-TU Ostrava
  doc. Ing. Bohuslav PAVLOK, CSc. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Stanislav PLAČEK VŠB-TU Ostrava
  Ing. Oto PUMPRLA, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Jana RAUTOVÁ, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  Arnošt SITEK VŠB-TU Ostrava
  Ing. Miloslav ŽÁČEK VŠB-TU Ostrava

Nahoru