FSI VUT v Brně

Personální zabezpečení

Pozice Jméno Foto E-mail
Koordinátor projektu doc. Ing. Jaroslav KATOLICKÝ, Ph.D.   katolicky@fme_vutbr_cz
Odborný garant prof. Ing. Miroslav JÍCHA, CSc.   jicha@fme_vutbr_cz
Tajemník doc. Dr. Ing. Michal JAROŠ   jaros@fme_vutbr_cz
Administrativa Bc. Jana VIKTORÍNOVÁ   viktorinova@fme_vutbr_cz
Člen týmu prof. Ing. Milan PAVELEK, CSc.   pavelek@fme_vutbr_cz
Správa webu doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.   stetina@fme_vutbr_cz
Člen týmu doc. Ing. Jan JEDELSKÝ, Ph.D.   jedelsky@fme_vutbr_cz
Člen týmu Ing. Pavel CHARVÁT, Ph.D.   charvat@fme_vutbr_cz
Člen týmu Ing. Jiří HEJČÍK, Ph.D.   hejcik@fme_vutbr_cz

Nahoru