Projekty řešené na OTTP

Tepelný komfort a HVAC

2012-11-02_12-24-22.jpg Projekty řešené v oblasti tepelného komfortu se zabývají výzkumem a vývojem v oblasti klimatizačních systémů pro úpravu vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků a budovách a následně také testováním jejich vlivu na tepelný komfort (tepelnou pohodu). Hlavním požadavkem současnosti je vývoj a návrh takových klimatizačních systémů, které poskytují optimální tepelný komfort s co nejmenšími energetickými a provozními náklady.

 

Centrum větrání a infiltrace budov

Větrání a infiltrace budov představuje velké nároky na energii. Ty se mohou pohybovat mezi 25% až 50% celkové spotřeby energie na vytápění (nebo chlazení) budov. Nevynucená a příliš velká výměna vzduchu má tudíž velký dopad na celkovou spotřebu energie. Na druhé straně nedostatečné větrání může vést ke zhoršení kvality vnitřního prostředí a následně ke zdravotním problémům. Návrh optimálního větrání je důležitou součástí celkového návrhu budovy. Tento úkol je však velmi obtížný, zejména z důvodů komplexnosti a charakteru proudění, klimatických změn, způsobu obsazení budovy osobami a emisními charakteristikami znečišťujících látek. Vědoma si důležitosti větrání z hlediska využití energií ve spojení s kvalitou vnitřního prostředí, Mezinárodní energetická agentura( International Energy Agency - IEA) v roce 1979 odsouhlasila vznik Air Infiltration and Ventilation Centre – AIVC ( www.aivc.org a www.aivc.cz ).AIVC je tzv. Annex č. 5, řešený pod Implementační dohodou ECBCS - Energy Conservation in Buildings and Community Systems Mezinárodní energetické agentury. AIVC nabízí průmyslu a výzkumným organizacím technickou podporu při návrhu a instalaci optimální větrací technologie. Nabízí řadu služeb a materiálů, včetně database norem a dat o větrání. AIVC rovněž vytváří sérii „Ventilation Information Papers“ a„Technical Notes“. Rovněž pořádá každým rokem AIVC konference a semináře a publikuje čtvrtletně Newsletter - Air Information Review s CD. AIVC je jedním ze 7 informačních centre Mezinárodní energetické agentury. V současné době je se svými 10 000 návštěvami měsíčně AIVC webová stránka jedním z největších informačních bodů zaměřených na větrání. To dokládá také skutečnost, že vyhledávač Google téměř vždy identifikuje AIVC jako primární odkaz při hledání slova „ventilation“ (z celkového počtu cca 60 milionůodkazů). Zprostředkující organizací AIVC je INIVE eeig ( www.inive.org ). 

 

Výstavba výzkumného rodinného domu

i_wBdn2Do Myšlenka stavby experimentálního domu pro výzkum větrání vznikla v souvislosti se zapojením Odboru termomechaniky a techniky prostředí Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně do projektu 5. rámcového programu EU s názvem  RESHYVENT (RESidential HYbrid VENTilation). Experimentální dům měl původně sloužit pouze ke zkoumání hybridního větrání v podmínkách České republiky. Tato myšlenka, postavit jednoduchou stavbu, která by byla spíše laboratoří než obytným domem, byla však záhy opuštěna. Následně byl formulován nový záměr, a to postavit demonstrační stavbu velikosti rodinného domu, která by svými tepelně technickými vlastnostmi výrazně překračovala požadavky platných norem a byla vybavena moderním hybridním větracím systémem a dalšími systémy pro úsporu energie při vytápění a větrání. Hlavní myšlenkou nového záměru bylo, aby experimentální dům sloužil široké odborné i laické veřejnosti jako ukázkový projekt implementace řízeného větrání v podmínkách České republiky.

 

Projekt GAČR 101/09/H050

Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí

 


Nahoru