Tepelný komfort a HVAC

2012-11-02_12-24-22.jpg Projekty řešené v oblasti tepelného komfortu se zabývají výzkumem a vývojem v oblasti klimatizačních systémů pro úpravu vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků a budovách a následně také testováním jejich vlivu na tepelný komfort (tepelnou pohodu). Hlavním požadavkem současnosti je vývoj a návrh takových klimatizačních systémů, které poskytují optimální tepelný komfort s co nejmenšími energetickými a provozními náklady.

Řešené projekty:

Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče 
 • Označení projektu: TA04031094
 • Doba řešení: 2014-2017
 • Vedouci pracoviště projektu, partněři projektu FEKT a Škoda auto.
 • Cílem projektu je vyvinout hardware, software, algoritmus a vizualizační systém na řízení teploty významných segmentů lidského těla (těmi jsou hlava, hrudník, paže a chodidla, v zimě pak se k těmto segmentům přidává horní část stehen), tak aby řidič dostal přehlednou vizuální informaci o možném blížícím se riziku segmentované tepelné nepohody a mohl pouze dotykem na display ovlivnit nastavení klimatizačního systému.

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka 
 • Označení projektu: TE01020020
 • Doba řešení: 2012-2017
 • Podíl na řešení WP 22 - Human Centered Cabin Design
Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka
 • Označení projektu: FSI-S-14-2355
 • Doba řešení: 2014-2016
 • Měření pro určení součinitelů přestupu tepla ve vnitřním prostředí kabiny automobilu a na povrchu lidského těla a validační experimenty pro simulační nástroj na predikci vývoje prostředí v kabině automobilu.

Dokončené projekty:

iSPACE - inovative Sytems for Personalised Aircratf Cabin Environment (2010-2012)

http://www.ispace-project.eu/

Role VUT v projektu:

 • Vývoj metodiky pro výběr vhodných konceptů jednotlivých technologií pro individuální mikroklima - část projektu WT 2.3 - Selection of Concepts for Individualised Cabin Environment
 •  Vytvoření CFD modelu a provedení parametrické studie individuálních větracích výustek a jejich vlivu na tepelný komfort - část projektu  WT 2.2 - Simulation and Parameter Study
 • Vytvoření detailního CFD modelu celé kabiny včetně všech testovaných technologií, vyhodnocení simulací, tepelného komfortu a validace výsledků na základě měření - část projektu WT 4.1 - Refinement of Simulation of Individualised Cabin Environment, WT 4.4 - Validation of Simulation of Individualised Cabin Environment

komfort-01.jpg

Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (2011-2013)
 • Označení projektu: FSI-S-11-6
 • Doba řešení: 2011-2013
 • Podíl na řešení oblasti návrhových nástrojů a vývoji distribučních systémů vzduchu
Centrum leteckého a kosmického výzkumu - CLKV (2005-2011)
 • V rámci výzkumného úkolu A6 - Predikce vnitřního prostředí v kabinách letadel, byla řešena problematika predikce vnitřního prostředí v kabinách malých dopravních letadel s využitím CFD simulací a 1D simulačních programů. Byla kompletně implementována metodika vyhodnocení tepelného komfortu pomocí diagramu komfortních zón a virtuálního pasivního manekýna. Bližší pozornost byla také věnována vlivu geometrii vzduchovodů a typu distribuce vzduchu na tepelný komfort cestujících a kvalitu větrání.

komfort-02-A.jpg

Juniorský projekt - Vývoj 1D modelu kabiny automobilu pro predikci parametrů vnitřního prostředí (2011)
 • Projekt byl zaměřen na pilotní vývoj 1D modelu kabiny automobilu pro predikci parametrů vnitřního prostředí a získání data pro validaci výsledků simulací. Data byla měřena na reálném automobilu při jízdních testech v reálném provozu (typ provozu: město, mimo město, dálnice).

komfort-03-B.jpg

Kontakt

Ing. Jan Fišer, Ph.D., telefon: +420 54114 3242, email: fiser@fme_vutbr_cz
Ing. Jan Pokorný, Ph.D., telefon: +420 54114 3264, email: pokorny.j@fme_vutbr_czNahoru