Přínosy projektu

990288_25940963.jpg Rozvoj spolupráce a výměna zkušeností mezi akademickými pracovišti v oblasti energetiky 

  • rozvoj spolupráce a výměna zkušeností mezi akademickými pracovišti v oblasti energetiky
  • rozvoj spolupráce akademických pracovišť a průmyslu v oblasti VaV
  • zlepšení komunikace v oblasti vzdělávání tak, aby profil absolventů VŠ lépe odpovídal potřebám   průmyslových partnerů
  • zvýšení informovanosti o výzkumně-vývojových kapacitách akademických pracovišť vedoucí k zintenzivnění spolupráce s aplikační sférou

Nahoru