Výsledky výzkumu

image004.jpg Výsledky výzkumu1 2 3   Následující   ››

Software RTCS

Zkráceně (RTCS – Real-time Comfort Simulator). Jedná se o simulátor kabiny s integrovaným hardwarem a softwarem pro predikci tepelného komfortu posádky. 

 

Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu

Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu je založená na upraveném skeletu výustky z osobního vozu s přepracovaným vnitřním uspořádáním.

 

Benchmarková výustka

Benchmarková výustka s kanálem je vyrobená technologií rapid prototyping. Výustka umožňuje testování různých tvarů a počtu lamel, jejich pořadí, dále použití různých tvarů přívodních kanálů a uzavíracích klapek. 

 

Aplikace pro real-time vizualizaci komfortu - RAVEC

Real-time aplikace pro vizualizaci ekvivalentní teploty a komfortu (RAVEC) slouží k vyhodnocení tepelného pocitu a komfortu pomocí soustavy senzorů ekvivalentní teploty. Jedná se o aplikaci pro operační systém Android a je kompatibilní s běžně dostupnými tablety a mobilními telefony

 

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení  kvality plynule odlévané oceli

 

Software reComp

 

Systém pro funkční zkoušky palivové trysky

 

Testovací a vývojový panel vytápění a větrání s KNX

 

Měřící zařízení pro validační experimenty výpočtové aeroakustiky (CAA)

Jedinečné měřící zařízení pro realizaci validačních experimentů podporujících vývoj numerických metod v oblasti výpočtové aeroakustiky (CAA), zejména aerohluků generovaných ve smykové vrstvě nad kavitou.

 

Stochastic Noise Generation and Radiation

Program Stochastic Noise Generation and Radiation (SNGR) je určen pro stochastické generování a vizualizaci turbulentního rychlostního pole na základě dat obdržených ze stacionární RANS (z angl. Reynolds Averaged Navier-Stokes) numerické simulace. Jedná se o data turbulentních veličin, tj. turbulentní kinetická energie a turbulentní míra disipace. Znalost turbulentního rychlostního pole je nezbytná pro výpočet akustického zdrojového člene a s tím související lokalizaci kritických míst zhlediska hluku.

 

Thermal Comfort Analyzer

Program Thermal Comfort Analyzer (TCA) vytvořený v Matlabu je určen pro zpracování dat naměřených tepelným  manekýnem (např. Newton od firmy NW Technology, USA) a vyhodnocení tepelného komfortu  dle ISO 14505-2: Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty.

 

Viscous-elastic elements optimization of rheological models

 

Samočinně rozvinutelný habitat pro extrémní - Crystal

 

Ghost Particles

 

Zkušební virtuální stand vozidla

Program (vytvořený v Matlabu) je určen pro predikci tepelné zátěže kabiny automobilu během skutečných provozních podmínek na základě specifikace geometrie, materiálové skladby vozu a okrajových podmínek popisující jízdní data.

 

Systém pro mobilní měření prostředí v kabině osobního automobilu

Měřicí systém umožňuje mobilní realtime měření parametrů prostředí v kabině automobilu, měření parametrů vnějšího prostředí a současně měření polohy, nadmořské výšky, orientace a rychlosti vozu.

 

Radiation View Factors 1.0

Program Radiation View factors 1.0 slouží k výpočtu úhlových faktorů pro stanovení tepelného toku radiací.

 

Světelný nůž s pevnolátkovým laserem

 

Systém větrání využívající Coanda efekt

 

Dvoumédiová transparentní effervescent tryska

 

TRNSYS Type253

  TRNSYS_Type253.zip ( 418.96 KB ) Software TRNSYS Type253 umožňuje řešit 1D nestacionární přenos tepla vrstvou předepsané tloušťky tvořené materiálem s fázovou přeměnou PCM o daných parametrech pomocí simulačního software TRNSYS. Modul Type253 řeší přenos tepla v PCM vrstvě kondukcí využitím metody kontrolních objemů. Na obou površích vrstvy je možné určit přenos tepla konvekcí (součinitelem přestupu tepla a okolní teplotou) a/nebo měrným tepelným tokem. Řešením výpočtu modulem Type253 jsou povrchové teploty v čase na obou površích PCM vrstvy. Pro modelování fázové přeměny je použita metoda efektivní tepelné kapacity.

 

Multilayer wall with PCM

 

Zařízení pro termovizní měření teplotních polí ve vzduchu uvnitř malých prostorů

Zařízení zobrazuje a měří teplotní pole ve vzduchových proudech uvnitř malých uzavřených prostorů, jakými jsou např. kabiny automobilů. Zařízení zobrazuje teplotní pole na pomocném materiálu.

 

Kompaktní snímač operativní teploty

Tento snímač měří teplotu vzduchu, střední radiační teplotu, rychlost proudění vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. 

 

Semirealistický segmentový model plic pro studie transportu aerosolu

 

Program pro výpočet dvoufázového režimu proudění

 

Mobilní polohovací zařízení ke stereoskopickému PIV systému

 
1 2 3   Následující   ››

Nahoru