Měřící zařízení pro validační experimenty výpočtové aeroakustiky (CAA)

Jedinečné měřící zařízení pro realizaci validačních experimentů podporujících vývoj numerických metod v oblasti výpočtové aeroakustiky (CAA), zejména aerohluků generovaných ve smykové vrstvě nad kavitou.

Jedná se o specificky navrženou konstrukci varhanní píšťaly vydávající tón velké C, která má odnímatelné víko, a další prostředky pro rychlou a snadnou montáž/demontáž, ustavení a obsluhu měřících mikrofonů. Umožňuje zkoumat parametrické změny v nastavení geometrie píšťaly. Posuvná zátka píšťaly dovoluje nastavit rezonanční frekvenci. Z kovu vyfrézovaná, stavitelná spára pro výfuk vzduchu umožňuje měnit parametry zdroje buzení. Pro experimentální zařízení byl navržen a vyroben tuhý rám, který eliminuje nežádoucí vibrace a usnadňuje manipulaci s varhanní píšťalou během provádění experimentů.

Dokumentace: ZDE ZDE

Nahoru