Oblasti výzkumu

Základní oblasti výzkumu, kterým se zabývá Energetický ústav

Tepelný komfort a HVAC

Výzkum a vývoj v oblasti tepelného komfortu a HVAC (větání, vytápění a klimatizace) je zaměřen na oblasti klimatizačních systémů pro úpravu vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků a budov a následně také na testování jejich vlivu na tepelný komfort (tepelnou pohodu).

 

Mechanika tekutin

perex.jpg Laboratoře Odboru termomechaniky a techniky prostředí na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně jsou vybaveny pro široké spektrum úloh v oblasti experimentální mechaniky tekutin

 

Materiály se změnou fáze - PCM

Princip funkce těchto materiálů je založen na změně jejich skupenství (pevného v kapalné a obráceně) s vázáním latentního tepla (materiály se změnou skupenství -  "phase change material"  - PCM).

 

Čisté prostory

Clean Room Měření a hodnocení čistých prostor. Při měření je používáno PC se softwarem LMS Express, který prostřednictvím sériové linky řídí čítač částic SOLAIR 3100, který přes sběrnici RS 485 řídí Mini-manifold. Je třeba pamatovat na to, že přístroj měří tolik velikostí částic kolika je kanálový tj. pro LigthHouse Solair 3100+, přístroj měří tyto velikosti 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0 a 10,0.

 

Nahoru