Čisté prostory

Clean Room Měření a hodnocení čistých prostor. Při měření je používáno PC se softwarem LMS Express, který prostřednictvím sériové linky řídí čítač částic SOLAIR 3100, který přes sběrnici RS 485 řídí Mini-manifold. Je třeba pamatovat na to, že přístroj měří tolik velikostí částic kolika je kanálový tj. pro LigthHouse Solair 3100+, přístroj měří tyto velikosti 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0 a 10,0.

Při měření využíváme toto vybavení:

Měření částic

Při měření je používáno PC se softwarem LMS Express, který prostřednictvím sériové linky řídí čítač částic SOLAIR 3100, který přes sběrnici RS 485 řídí Mini-manifold.
Je třeba pamatovat na to, že přístroj měří tolik velikostí částic kolika je kanálový tj. pro LigthHouse Solair 3100+, přístroj měří tyto velikosti 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0 a 10,0.

Teplotní senzory

Pro měření teploty použiváme termočlánky typu T, firmy OMEGA TT-T-24-SLE. Termočlánky jsou po svaření kalibrovány v kalibrační peci (OMEGA CL1000) při teplotě 30 °C a 100 °C, měření se provádí procesním kalibrátorem OMEGA CLD-II. Po zakalibrování je dosažená přesnost měření mezi jednotlivími termočlánky 0,1 °C a chyba měření absolutní hodnoty max. 0,5 °C v rozsahu teplot 20 až 250 °C.

Tlakové senzory

Pro měření a ověřování tlakových diferencí jou používány diferenčních tlakoměrů Dwyer Magnesense. Tyto tlakoměry mají měřicí rozsahy do 25 Pa, do 50 Pa a do 100 Pa.. Tlakoměry mají analogový výstup 0-10 V a proto jsou připojeny na měřící převodník firmy Omega a měřené hodnoty jsou pomocí software ukládány do souborů a měřené hodnoty mohou být sloučený s daty z čítače částic a měřenými teplotami.

Rychlostní pole

Indoor Flow System IFS-100 je měřicí souprava firmy Dantec Dynamics se třemi anemometry s rozsahem měření rychlosti proudění vzduchu 0.05 - 1 m/s a jedním anemometrem s měřicím rozsahem 0.2 - 30 m/s (ve zprávě označován jako Sonda T28). Systém umožňuje měřit rychlosti proudění vzduchu, teploty vzduchu a intenzitu turbulence. Maximální frekvence záznamu rychlosti proudění (bez vyhodnocení intenzity turbulence) je 10 Hz (režim raw data). Sestava obsahuje AD převodník, pomocí kterého se přenáší naměřená data do počítače prostřednictvím PCMCIA karty.

Sběr dat

Pro sběr dat byl použit systém QMG 55/56 s 24 bitovými převodníky, který má až 30 měřených kanálů

Výstupní protokoly splňují standardy ISO Standard 14644 a Federal Standard 209D Class Limits.

Schéma testovací sestavy

1)      Testovací čistý box
2)      Zřeďovač 1 : 10, Topas Dilution DIL 554
3)      Generátor airosolu Topas ATM 226
4)      Čítač částic v ovzduší Solair 3100
5)      Přepínač měřicích míst Mini Manifold
6)      Vákuová pumpa
7)      PC s ovládacím a měřicím software Solar LMS Express
8)      Isokinetická sonda měřicí čistotu vzduchu před vstupem do čistého boxu
9)      Isokinetické sondy odebírající vzorky z prostoru čistého boxu

CisteSolar01.png

Grafický výstup z měření

Ciste04.png

Vybavení - přístroje: Souprav přístrojů firmy LightHouse pro měření a generování částic od velikosti 0,3 um

Vybavení - software: Software pro vyhodnocení měření čistých prostor podle norem ISO, měřicí software LabVIEW a MatLab

Nabídka služeb: měření čistých prostor, matematické simulace

Klíčová slova: čisté prostory, aerosol, depozice

Reference:

BMT Medical Technology s.r.o Brno

Kontakt:

Kontakt: doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.
Tel/Fax: +420 541 143 269
Mobil: +420 603 731349
e-mail: stetina@fme_vutbr_cz

Nahoru