Tepelný komfort a HVAC

Výzkum a vývoj v oblasti tepelného komfortu a HVAC (větání, vytápění a klimatizace) je zaměřen na oblasti klimatizačních systémů pro úpravu vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků a budov a následně také na testování jejich vlivu na tepelný komfort (tepelnou pohodu).

Pro vytvoření komfortního a kvalitního prostředí v budově nebo kabině dopravního prostředku je především nezbytné zajištění chlazení/vytápění a dostatečného větrání. Strojní systémy, které tyto funkce zajišťují se souhrnně označují jako HVAC systémy (heating, ventilation and air conditioning systems). Vlastnosti těchto systémů a jejich dopady na kvalitu větrání, klimatizace  a tepelného komfortu se typicky testují jak pomocí simulačních nástrojů, tak pomocí měření na reálných modelech. Pro simulaci  systémů a prostředí v budovách a kabinách využíváme především CFD a 1D simulačních nástrojů. K testování reálných modelů systémů je pracoviště vybaveno měřicí technikou pro měření parametrů vnitřního prostředí, tepelným manekýnem, maketou kabiny malého dopravního letadla a klimatickou komorou pro ověření funkčnosti navržených systémů v podmínkách odpovídajících reálnému nasazení.

Zaměření výzkumu:

  • Modelováním prostředí v kabinách dopravních prostředků
  • Hodnocením tepelného komfortu
  • Výpočty a simulacemi tepelné bilance kabin
  • Modely lidského tepelného komfortu
  • Hodnocení tepelných vlastností oděvů
  • Hodnocením kvality větrání
  • Optimalizací distribučních vzduchovodů
  • Modelováním prostředí v budovách

Přístrojové vybavení:

Tepelný manekýn Newton - Tepelný manekýn ve tvaru průměrné lidské postavy se používá k hodnocení tepelného komfortu osob ve vnitřním i venkovním prostředí a hodnocení tepelně izolačních vlastností oblečení a vybavení pro sportovní a pracovní aktivity.

2012-11-02_12-47-17.jpg

Mobilní systém pro měření prostředí v automobilu - Měřicí systém umožňuje mobilní realtime měření parametrů prostředí v kabině automobilu, měření parametrů vnějšího prostředí a současně měření polohy, nadmořské výšky, orientace a rychlosti vozu. Měřená data jsou kontinuálně zaznamenávána a po zpracování je možné vyhodnotit parametry kvality prostředí v kabině měřeného automobilu v reálných provozních podmínkách.

00_Schema_systému.jpg

Experimentální zařízení:

Maketa kabiny malého dopravního letadla - Kabina má rozměry 1,6 x 1,4 x 7,4 m,  objem 13 m3,  připojená klimatizační jednotka umožňuje nastavování průtoku větracího vzduchu v rozsahu 100 - 500 m3/h a teploty přiváděného vzduchu 10 - 40 °C.  Měření je realizováno pomocí měřicího systému na bázi modulů ADAM 4000 a měřicích přístrojů firmy TESTO. Sběr dat zajišťuje program na bázi LabView 8.0, který je snadno modifikovatelný pro konkrétní podmínky a konkrétní měřený větrací systém.

07122009050.jpg

Newton_kabina.JPG

Klimatická komoraKlimatická komora slouží ke zkoušení kompletních vozů nebo pouze kabin dopravních prostředků za uvedených klimatických podmínek. Simuluje okolní prostředí s umělým globálním zářením a současným klimatickým zatížením se střídavými cykly, kombinující vzájemně mimo jiné vlhký a suchý chlad podle regionálních klimat a umožňující tak napodobení vnějších atmosférických vlivů s realistickým stupněm ostrosti odpovídající praxi

Komora01.jpg

 - Laboratoř je navržena a vybavena pro studium širokého spektra problémů souvisejících s prouděním vzduchu pomocí optických metod. Zejména je připravena pro zkoušení zařízení určených k ventilaci místností a kabin dopravních prostředků. 

2012-11-02_15-47-19.jpg

Kontakt:

Ing. Jan Fišer, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3242,  email: fiser@fme_vutbr_cz
Ing. Jan Pokorný, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3264,  email: pokorny.j@fme_vutbr_czNahoru