Mechanika tekutin

perex.jpg Laboratoře Odboru termomechaniky a techniky prostředí na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně jsou vybaveny pro široké spektrum úloh v oblasti experimentální mechaniky tekutin

Laboratoře Odboru termomechaniky a techniky prostředí na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně jsou vybaveny pro široké spektrum úloh v oblasti experimentální mechaniky tekutin. Jde zejména o výzkum v oblastech:

  • jednofázového proudění plynů a kapalin
  • proudění, směšování, atomizace, disperze, aglomerace apod. u dvou- a vícefázových soustav
  • transportu a depozice aerosolů

Pro tyto účely je na pracovišti k dispozici špičková měřící technika, která je kontinuálně modernizována. Předpokladem pro efektivní práci laboratoře jsou pracovníci, kteří tuto techniku dlouhodobě používají, procházejí specializovaným školením a vyvíjejí nové postupy měření a metody pro pokročilou analýzu naměřených dat. Mezi problémy řešené na pracovišti patří:

mechanika_tekutin_trysky.jpg

mechanika_tekutin_plice.jpg

mechanika_tekutin_vyustky_2.jpg

Nahoru