Souprava pro diagnostiku hluku a vibrací

hluk-perex-02.jpg Tato mobilní souprava je navržena pro laboratorní a provozní/normativní analýzu hluku a vibrací v interiéru i exteriéru. Je to univerzální zařízení tvořené dvěma celky: samostatný ruční dvoukanálový zvukoměr/vibrometr se sondou pro měření akustické intenzity a čtyř-kanálový analyzátor „vše v jednom“ řízený pomocí notebooku. K dispozici je další příslušenství pro komplexní měření hluku a vibrací, diagnostiku mechanických signálů, záznam, analýzu, vizualizaci dat a jejich následné zpracování.

Specifikace

 • ruční analyzátor – zvukoměr třídy 1 (Brüel & Kjær 2270-A-D00)
 • analyzátor LDS PHOTON „vše v jednom“ (USB 986A0186)
 • souprava pro lokalizaci zdrojů zvuku 3654 s kalibrátorem 4297, dle standardu IEC 61043
 • software pro frekvenční analýzu 1/1 a 1/3 okt. (BZ-7223)
 • záznam časových signálů (BZ-7226)
 • analyzátor FFT (BZ-7230)
 • software pro lokalizaci zdrojů zvuku (BZ-7233)
 • snímače vibrací IEPE TEDS 10 mV/g, 2× boční vývod (4533-B), 2× osový vývod (4534-B)
 • kalibrátor snímačů vibrací (4294)
 • 2× souprava mikrofon – předzesilovač (4189-A-021)
 • laserová otáčková sonda (2981)
 • příslušenství pro měření hluku v proudu vzduchu a ve větru

hluk-01-CZ.jpg

Typické použití

 • lokalizace zdrojů hluku pomocí sondy akustické intenzity, měření hluku v blízkém poli
 • hodnocení vibroakustických parametrů technických zařízení, konstrukcí a procesů, např. vzduchotechnických zařízení a prvků pro vytápění, větrání a klimatizaci, zdrojů proudících médií (kompresory, ventilátory, vývěvy, čerpadla, klimatizační jednotky atd.), prvků pro snižování hluku
 • aeroakustika - hluk generovaný prouděním (turbulence, úplavy a podobně)
 • studium přechodových a rychlých mechanických dějů, spektrální a řádová analýza
 • diagnostika technických problémů konstrukcí a strojů, analýza rotačních strojů
 • základní modální analýza
 • hodnocení kvality zvuku – psychoakustika (např. dle ISO532A, B)

hluk-02-CZ.jpg

Poskytované výsledky

 • současné 4 až 6 kanálové měření akustického tlaku a zrychlení vibrací, rozlišení 24 bit, dynamický rozsah 115 dB, vzorkování 84 kHz
 • měření akustického tlaku s váhovými filtry A, B a C a časovými filtry A, S, I, dynamický rozsah: 16,6 až 140 dB, frekvenční rozsah 6,3 Hz až 20 kHz
 • FFT analýza, s vyhodnocením FFT RMS, Pwr, PSD, ESD, Peak, P-P, FFT spektra (počet čar až 6400, rozlišení 16 mHz), order tracking, analýza rotačních strojů
 • 1/3 (8 Hz až 16 kHz) a 1/1 (6,3 Hz až 20 kHz) oktávová analýza
 • zvukoměr vyhovuje ČSN EN 61672-1 a umožňuje hodnocení zvuku dle ČSN ISO 1996-2 a ČSN ISO 9612
 • akustická intenzita na definovaném rastru bodově dle ČSN EN 61043, ČSN EN ISO 9614-1, ČSN ISO 9614-2 (50 Hz až 10 kHz)
 • akustický výkon
 • měření zrychlení vibrací: 4 snímače, 1 až 3 směry

Reference

 • TTS eko s.r.o. Třebíč (Posouzení možností snížení hluku v dispečinku kogenerační jednotky ORC, Charakter hluku generovaného kogenerační jednotkou ORC) (2005)

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (455 KB) nebo  JPG JPG (580 KB).

Nahoru