Generátor heliových bublinek SAI Model 5

Generátor heliových bublinek je kompaktní a jedinečný nástroj k vizualizaci složitých systémů proudění, výrobce: SAGE Action, Inc. Generátor produkuje monodisperzní heliové bublinky o průměru 0,8 až 4,5 mm s neutrální vznášivostí. Bubliny mohou sledovat složité proudění vzduchu, aniž by praskly nebo se přilepily na objekty v proudu. Systém má široké možnosti použití ve všech odvětvích inženýrské práce, kde se řeší proudění vzduchu.

Specifikace

 • počet generovaných bublin: 300 – 400 bublin/s na hlavici
 • průměr generovaných bublin: 1,3 – 3,8 mm
 • životnost bublin: 1 – 2 minuty
 • minimální prostorové rozlišení: 0,64 – 1,9 mm
 • typ předepsaného roztoku: SAI™ 1035 BFS

heliove-bublinky-01.jpg

Typické použití

 • vizualizace proudění v dynamice tekutin, experimentální studium proudových polí v plynech
 • bubliny jsou vhodné jako vnášené/trasovací částice při aplikaci optických měřících metod jako je PIV, PTV, LDA zejména pro sledování rozměrných prostor
 • vnitřní i vnější aerodynamika, studium obtékání těles ve větrných tunelech
 • výzkum vytápění, větrání a klimatizace v místnostech, posuzování vnitřního klimatu dopravních prostředků
 • sledování výtoku vzduchu/plynů z vyústek, potrubí a trysek
 • studium směšování proudů plynu
 • particle tracking, sledování trajektorií, proudnic a vírových struktur

heliove-bublinky-02.jpg

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (610 KB) nebo  JPG JPG (350 KB).

Nahoru