Planar Laser-induced Fluorescence (PLIF) TSI

plif-perex.jpg Tzv. rovinná laserem indukovaná fluorescence je moderní optická metoda pro stanovení polí skalárních veličin (koncentrace, teplota, pH, složení) v kapalinách a plynech. Při určování koncentrací kapaliny ve sprejích je známá jako optická paternace (optical patternation). Fluorescenčně aktivní molekuly obsažené v tekutině jsou excitovány pulzním UV laserem, molekuly světlo absorbují a při přechodu na původní energetickou hladinu emitují světlo na vyšší vlnové délce. Intenzita tohoto světla je úměrná objemu excitovaných molekul a tedy koncentraci. Ze záznamu obrazu fluorescence CCD kamerou je stanoveno okamžité rozložení teplot/ koncentrací v rovině.

Specifikace

 • EÚ OTTP používá výkonný zakázkově řešený PLIF systém od fy TSI
 • výkonný pulsní Nd:YAG laser, energie paprsku 80 mJ & 266 nm, 100 mJ & 365 nm a 250 mJ & 532 nm
 • světelná rovina tloušťky 0,5 ÷ 2 mm a šířky 100 mm
 • stereoskopické uspořádání CCD kamer se Scheimpflug optikou, rozlišení 1280 × 1024 pixelů
 • frekvence záznamů obrazu až 10 Hz

Typické použití

 • analýza sprejů: optická paternace (měření koncentrací a toků kapaliny), měření Sauterova středního průměru ve spreji
 • diagnostika spalování, analýza reaktantů a produktů
 • studium směšování látek, vysoce rychlé, reaktivní míchání apod.
 • vyhodnocování teplotních polí v kapalinách a sprejích
 • vstupní data pro validace počítačových modelů (CFD)

Poskytované výsledky

 • okamžité a průměrované (střední a rms) obrazy koncentrací a teplot tekutin v rovině
 • Sauterův střední průměr kapek v rovině
 • postupným měřením ve více rovinách (2D obrazy) je proměřena celá sledovaná 3D oblast
 • v kombinaci s metodou  PIV možnost vyhodnocování hmotnostních toků v tekutinách; tato technika (PIV-PLIF) je k dispozici na pracovišti EÚ OTTP

Publikace

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (690 KB) nebo  JPG JPG (390 KB).

Nahoru