Vysokorychlostní záznamová kamera Olympus i-Speed 2

Kamera Olympus i-Speed 2 je kompaktní, přenosná autonomní barevná kamera, která je vhodná pro snímání velmi rychlých a krátkých periodických, přechodových i stochastických dějů. K dispozici je celý systém včetně digitalizéru obrazu, notebooku a dalšího příslušenství pro záznam videa a jeho následného zpracování a analýzu. Kamera má široké možnosti použití při výzkumu, návrhu zařízení a testování součástí a materiálů. 

Specifikace

 • záznam obrazu s maximálním rozlišením 800 × 600 při snímkovací frekvenci 1000 fps
 • při použití mikroskopu jako objektivu je rozlišení až 5 μm/pixel při velikosti oblasti 4 × 3 mm
 • maximální snímkovací frekvence 33000 fps (při snížení rozlišení na 96 × 72)
 • připojení k PC pomocí ethernetového kabelu
 • spouštění záznamu pomocí ručního spínače nebo externí elektronický trigger TTL 5 V
 • možnost zápisu analogového signálu až ze 4 kanálů společně s videem
 • IDT LED svítidlo o výkonu 130 W pro dodatečné osvětlení scény
 • sada objektivů a filtrů pro lepší zachycení scény

vysokorych-kamera-01-m.jpg

Typické použití

 • získávání prvotních informací o charakteru proudění v dynamice tekutin a aerodynamice, např. před aplikací optických měřících metod 
 • vhodná i jako hlavní experimentální metoda při studiu proudových polí v tekutinách
 • vizualizace proudění vzduchu při výzkumu vytápění, větrání a klimatizace v místnostech
 • sledování výtoku vzduchu/plynů z vyústek a potrubí, výtoky z trysek, dvoufázový tok
 • posuzování vnitřního klimatu dopravních prostředků
 • studium obtékání těles, směšování proudů plynu
 • crash testy, tracking (sledování) rychle se pohybujících objektů, zkoušení zbraní, testy střeliv a výbušnin
 • studium biomechaniky a biologických dějů
 • vyhodnocení trajektorií strojních mechanizmů, robotických linek, studium vysokorychlostních obráběcích procesů a podobně
 • zkoumání spalovacích procesů

vysokorych-kamera-02-03.jpg

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (640 KB) nebo  JPG JPG (370 KB).

Nahoru