Vysokorychlostní záznamová kamera Photron FASTCAM SA-Z

perex.png Kamera Photron FASTCAM SA-Z je kompaktní, přenosná autonomní černobílá kamera, která je vhodná pro snímání velmi rychlých a krátkých periodických, přechodových i stochastických dějů. K dispozici je celý systém včetně digitalizéru obrazu a dalšího příslušenství pro záznam videa a jeho následné zpracování a analýzu. Kamera má široké možnosti použití při výzkumu, návrhu zařízení a testování součástí a materiálů. 

Specifikace

 • záznam obrazu s maximálním rozlišením 1024 × 1024 px při snímkovací frekvenci do 20 000 fps
 • maximální snímkovací frekvence 2 100 000 fps (při snížení rozlišení na 128 × 8 px)
 • záznam dat pomocí jednoho, případně dvou gigabitových ethernetových kabelů nebo pomocí záznamu přímo na SD karty
 • spouštění záznamu pomocí ručního spínače nebo externí elektronický trigger TTL 5 V
 • sofistikované možnosti synchronizace a časování, rozlišení 100 ns
 • možnost zápisu analogového signálu spolu s videem
 • IDT LED svítidlo o výkonu 130 W pro dodatečné osvětlení scény
 • sada objektivů a filtrů pro lepší zachycení scény

kamera_photron_1_3_v3_600px.jpg

Typické použití

 • získávání prvotních informací o charakteru proudění v dynamice tekutin a aerodynamice, např. před aplikací optických měřících metod
 • vhodná i jako hlavní experimentální metoda při studiu proudových polí v tekutinách
 • vizualizace proudění vzduchu při výzkumu vytápění, větrání a klimatizace v místnostech
 • sledování výtoku vzduchu/plynů z vyústek a potrubí, výtoky z trysek, dvoufázový tok
 • posuzování vnitřního klimatu dopravních prostředků
 • studium obtékání těles, směšování proudů plynu
 • crash testy, tracking (sledování) rychle se pohybujících objektů, zkoušení zbraní, testu střeliv a výbušnin
 • studium biomechaniky a biologických dějů
 • vyhodnocení trajektorií strojních mechanizmů, robotických linek, studium vysokorychlostních obráběcích procesů a podobně
 • zkoumání spalovacích procesů

kamera_photron_vizualizace_550px.jpg

Vyhodnocení rychlostního pole kapaliny proudící z tlakové vířivé trysky (provozní tlak 235 kPa) pomocí algoritmu metody Particle Image Velocimetry.

kamera_photron_soft.jpg

Sledování pohybu částic pomocí analyzačního software Photron FASTCAM Analysis ve spreji generovaném dvou-médiovou tryskou (provozní tlak 70 kPa).

Videa

Vysokorychlostní záznam výtoku dvoufázové směsi z šumivé trysky.

mezera-5px.jpg

Vysokorychlostní video zachycující výtok plynu z trysky tlakové nádoby pomocí metody Schlieren.

mezera-5px.jpg

Spreje generované třemi různými tlakovými tryskami pro rozprašování kerosinu v proudových leteckých motorech.

mezera-5px.jpg

Publikace

Kontaktní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  Photron_CZ_web.pdf PDF (460 KB) nebo  Photron_CZ_web.jpg JPG (500 KB).Nahoru