Aerodynamický spektrometr částic TSI – APS 3321

spektrometr-perex.jpg Aerodynamický spektrometr částic TSI 3321 (Aerodynamic particle sizer, APS) slouží pro přesné měření aerodynamického průměru aerosolových částic. Tento kompaktní přenosný přístroj je určen pro všeobecné použití v oblasti měření velikosti aerosolů v laboratorních i provozních podmínkách. Aerodynamický průměr je měřený na bázi sofistikované „time-of-flight“ techniky. Aerodynamický průměr je velikostní charakteristika částice, která vypovídá o jejím chování při pohybu ve vzduchu. Aerodynamický spektrometr současně měří aerodynamický průměr a ekvivalentní průměr určený na základě intenzity rozptýleného světla.

Specifikace

 • real-time měření aerodynamického průměru částic v rozsahu 0,5 µm až 20 µm s vysokým rozlišením velikosti v celém rozsahu
 • současné měření intenzity rozptýleného světla na částicích v ekvivalentním rozsahu 0,4 µm až 20 µm
 • měřitelný rozsah koncentrace částic 0,001 až 10 000/cm3
 • druh částic: atmosférické pevné aerosoly a neprchavé kapalné aerosoly
 • rozlišení aerodynamického průměru 0,02 μm při velikosti 1,0 μm a 0,03 μm při velikosti 10 μm
 • maximální měřící frekvence > 200 000 částic/sec
 • vzorkovací čas programovatelný od 1 sec do 18 hod. na vzorek
 • Aerosol Instrument Manager Software pro měření a analýzu dat
 • k dispozici je i kompatibilní dilutor aerosolu TSI 3302A
 • lze kombinovat se Scanning Mobility Particle Sizer Spectrometer 3936 (k dispozici na pracovišti) a Condensation Particle Counters Model 3007

spektrometr-01.jpg

Typické použití

 • zkoušení filtrů a čističek vzduchu
 • studie v oblasti inhalační toxikologie a dodávky léčiv
 • výzkum biologického aerosolu
 • atmosférické studie
 • monitorování okolního vzduchu
 • testování kvality vzduchu v místnostech
 • měření velikosti prachových částic a aerosolu pro testování

spektrometr-02.jpg

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (700 KB) nebo  JPG JPG (410 KB).

Nahoru