Termoanemometr se žhavenými drátky Dantec Dynamics – StreamLine

termoanemometr-se-zhavenymi-dratky-perex.jpg Anemometrie se žhavenými drátky (Hot-wire anemometry – HWA) je metoda pro bodové, časově rozlišené měření rychlosti proudění tekutin v laboratorních i provozních podmínkách. Výhodou je vysoká měřicí frekvence, která umožňuje studium turbulence. Měřícím elementem je drátek nebo film žhavený na konstantní teplotu a ochlazovaný proudící tekutinou. Aby byl udržen konstantní odpor elementu, musí být výkyvy teploty okamžitě vyrovnány změnou žhavícího proudu, který je tedy přímo úměrný rychlosti proudění okolní tekutiny.

Specifikace

 • termoanemometr se žhavením na konstantní teplotu (Constant Temperature Anemometry – CTA)
 • přenosný měřicí systém StreamLine firmy Dantec Dynamics se třemi měřicími kanály
 • určení jedné až tří složek vektoru rychlosti v měřicím bodě jedno- až třídrátkovou sondou nebo současné měření až třemi sondami
 • malý objem sondy, rozměr měřicí části od 1 mm
 • rychlá frekvenční odezva, vzorkovací frekvence až 400 kHz

termoanemometr-se-zhavenymi-dratky-01.jpg

Typické použití

 • mapování polí rychlosti a turbulence v kapalinách i plynech, proudění v mezních vrstvách
 • zvláště vhodné pro vysoce turbulentní proudění s velkou škálou časových měřítek turbulencí
 • přesné bodové měření rychlosti s velkým dynamickým rozsahem
 • aerodynamické a hydrodynamické studie rychlostních polí ve volném proudu i v trubicích, v blízkosti stěn
 • určení okrajových podmínek pro počítačové (CFD) modely

termoanemometr-se-zhavenymi-dratky-02.jpg

Poskytované výsledky

 • časový záznam jedné až tří složek vektoru rychlosti proudění v bodě, z něj lze vyhodnotit:
  • výkonovou spektrální hustotu fluktuací rychlosti
  • autokorelační funkci
  • statistické momenty rychlosti
  • charakteristiky turbulence
 • postupným skenováním je proměřena celá sledovaná 1D - 3D oblast

Reference

 • Škoda auto a.s. (Analýza směrování a homogenity proudu vzduchu z ofukovačů palubní desky automobilu, Proudění v blízkosti defrostové mřížky palubní desky) (2007-2011)
 • Honeywell (Měření intenzity turbulence) (2013)

Publikace

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (680 KB) nebo  JPG JPG (410 KB).

Nahoru