Optický mikroskop Nikon Eclipse E200

opticky-mikroskop-perex.jpg Nikon Eclipse E200 je robustní, vysoce kvalitní optický mikroskop vhodný pro analýzu částic a pozorování mikrostruktury vzorků. Pro zvýšení využitelnosti a funkčnosti mikroskopu je k dispozici další vybavení. Kamera Atik 320E slouží pro ČB záznam obrazu. Universal Epi-Illuminator LV-UEPI s fázovým kontrastem umožňuje pozorování v tmavém poli, světlém poli a polarizovaném světle.

Specifikace

 • kompaktní, přenosný mikroskop
 • zvětšení 40× až 1500×
 • možnost pozorování v procházejícím i odraženém světle, fázový kontrast
 • pozorování v tmavém poli, světlém poli a polarizovaném světle
 • záznam obrazu pomocí kamery s rozlišením 1620 × 1220, ČB
 • sada optických filtrů pro zlepšení kvality obrazu

opticky-mikroskop-01.jpg

Typické použití

 • analýza částic
  • analýza přítomnosti částic na vzorcích
  • vyhodnocování počtu částic a jejich velikostního spektra na filtrech, vhodné zejména pro vlákna
  • hodnocení tvaru a velikosti částic, např. vláken a nepravidelných částic
 • pozorování mikrostruktury vzorků

Publikace

opticky-mikroskop-02.jpg

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (650 KB) nebo  JPG JPG (370 KB).

Nahoru