Dispergátor pevných částic TSI - SSPD 3433

dispergator-pevnych-castic-perex.jpg TSI Model 3433 Small-Scale Powder Disperser je kompaktní a přenosné zařízení určené pro suchou disperzi pevných částic do plynného prostředí. Využívá otočný talíř s transportem částic nasáváním pro rozprašování malých (miligramových) množství suchého prášku. Venturiho trubice slouží pro vytvoření dostatečných smykových sil k deaglomeraci vstupujících aerosolových částic. Small-Scale Powder Disperser provádí kvalitní a časově stabilní disperzi částic o určitém rozsahu velikosti a koncentrace bez jejich aglomerace.

Specifikace

 • disperze pevných částic o velikosti 1 µm až 50 µm (aerodynamický průměr) bez jejich aglomerace
 • průtok Venturiho trubicí > 15 L/min
 • výstupní koncentrace částic 0,3 až 40 mg/m3
 • průtok nosného plynu v rozsahu 12 až 21 L/min
 • součástí je zařízení pro čištění, odvlhčení a regulaci tlaku vstupního stlačeného vzduchu

dispergator-pevnych-castic-01.jpg

Typické použití

 • příprava aerosolu pro toxikologické studie zvláště ve farmaceutickém průmyslu
 • příprava vnášených/trasovacích částic pro studium proudění v plynech pomocí optických metod
 • disperze kalibrovaných částic (PSL) pro ověřování přístrojů k měření velikosti částic
 • disperze prachových částic při měření jejich velikosti
 • re-disperze částic usazených na membránových filtrech pro monitorování kvality ovzduší
 • generování pevných částic pro depoziční studie v technice prostředí

dispergator-pevnych-castic-02.jpg

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (640 KB) nebo  JPG JPG (370 KB).

Nahoru