Laboratoř aerosolů

laborator-aerosolu-perex.jpg Na pracovišti je systematicky a na současné úrovni techniky budováno zázemí pro experimentální studium transportu a depozice aerosolů. Laboratoř aerosolů je vybavena moderními přístroji pro přípravu a experimentální studium kapalných i pevných částic. Výzkumné činnosti zde jsou aktuálně zaměřeny např. na objasnění transportu různých typů částic a hodnocení účinnosti jejich depozice při inhalaci do lidských plic. Základem laboratoře je zkušební trať pro přípravu aerosolu, jeho směšování se vzduchem a měření provozních parametrů proudění.

Připravovat lze kapalné a pevné aerosoly o velikosti 0,1 ÷ 10 µm a koncentracích až 106 cm-3, provádět měření pohybu, velikosti částic a koncentrace částic a jejich morfologie. Pracoviště má vlastní know-how s patentovou ochranou pro výrobu složitých, např. biologických modelů.

Vybavení laboratoře

laborator-aerosolu-01.jpg

Nabízíme

 • příprava kapalných i pevných kulových, porézních a vláknitých aerosolů
 • měření velikosti a koncentrace aerosolů různými metodami
 • hodnocení morfologie částic pomocí optické mikroskopie
 • studium proudění dvoufázové směsi vzduch-aerosol ve volném prostoru i ve složitých modelech pomocí moderních optických metod, možnost generovat oscilační proudění
 • měření depozice aerosolu na modelech pomocí různých metod

laborator-aerosolu-02.jpg

Zahraniční spolupráce

 • COST Action MP1404 - “SimInhale”
 • Clarkson University, Potsdam, USA (prof. P. Hopke) při výzkumu depozice vláknových částic
 • University of California at Davis, USA (prof. A. Wexler) při výzkumu depozice submikronových částic
 • Ecole Centrale Marseille, CNRS, IRPHE, Marseille, Francie (O. Boiron, Ph.D., HDR) – výzkum dynamiky proudění v horních cestách dýchacích

Reference

 • Philip Morris Products S.A. (Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka) (2014–2015)

Publikace

Ostatní výstupy

 • Jedelský J., Lízal F., Jícha M., Kršek P., Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Průhledný model části dýchacích cest člověka pro studium transportu aerosolu a vizualizaci proudění vzduchu, (patent, Úřad průmyslového vlastnictví v Praze 2013)
 • Jedelský J., Jícha M., Elcner J., Lízal F., Vysoké učení technické, Brno, CZ: Model části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby. 302640, patent. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (2011)
 • In-house software pro problematiku aerosolů

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (720 KB) nebo  JPG JPG (430 KB).

Nahoru