Laboratoř počítačového měření

Virtuální instrumentace Laboratoř se zabývá vývojem softwaru a hardware pro měření zejména v jiných laboratořích.  Množství realizovaných měření, systémů v oblasti automobilového průmyslu, hutnictví a techniky prostředí.

Laboratoř se zabývá vývojem softwaru a hardware pro měření zejména v jiných laboratořích.

Realizované projekty měření:

Používaný hardware:

Používaný software:

Vyvinutý software:

  • Program pro dlouhodobé měření teplot a dalších veličin pomocí modulů Adam. Program je určen pro operační systém MS DOS. Byl a je využíván pro měření na Slunečním penziónu Svitavy, Ekodomě Podolí, Moravské zemské knihovně, budově VZP Brno
  • Program pro měření veličin pomocí modulů Adam. Program je určen pro operační systémy Windows. Využíván Visteon Autopal s.r.o. Stavební fakultě VUT v Brně.
  • Program pro měření veličin pomocí modulů Adam5000TCP.

Nahoru