Solární komín

komin1.jpg Měření na testovacích solárních komínech byla zahájena v březnu roku 2003. Vzhledem ke konfiguraci experimentálního zařízení je zřejmé, že výsledky zimních měření, resp. měření za podmínek kdy venkovní teplota je výrazně nižší než teplota uvnitř těžké laboratoře nejsou příliš zajímavé. V těchto situacích je hlavní hnací silou vztlak vyvolaný rozdílem teplot uvnitř a vně laboratoře a solární komín funguje jako „klasická“ větrací šachta. Tyto situace však nejsou zajímavé ani z hlediska použití solárních komínů, neboť za těchto podmínek je „klasické“ šachtové větrání zpravidla schopno zajistit požadovanou výměnu vzduchu. Navíc je u přirozeného větrání velmi obtížné použít zpětné získávání tepla a tím bude do budoucna použití přirozeného větrání, a tím i solárních komínů, omezeno na situace, kdy větrání nepředstavuje nežádoucí tepelnou ztrátu. 

Měření na testovacích solárních komínech byla zahájena v březnu roku 2003. Vzhledem ke konfiguraci experimentálního zařízení je zřejmé, že výsledky zimních měření, resp. měření za podmínek kdy venkovní teplota je výrazně nižší než teplota uvnitř těžké laboratoře nejsou příliš zajímavé. V těchto situacích je hlavní hnací silou vztlak vyvolaný rozdílem teplot uvnitř a vně laboratoře a solární komín funguje jako „klasická“ větrací šachta. Tyto situace však nejsou zajímavé ani z hlediska použití solárních komínů, neboť za těchto podmínek je „klasické“ šachtové větrání zpravidla schopno zajistit požadovanou výměnu vzduchu. Navíc je u přirozeného větrání velmi obtížné použít zpětné získávání tepla a tím bude do budoucna použití přirozeného větrání, a tím i solárních komínů, omezeno na situace, kdy větrání nepředstavuje nežádoucí tepelnou ztrátu.

Software pro sběr dat byl vyvinut v laboratoři počítačových měření. Měření je realizováno jednotkou ADAM 5000/TCP, která je umístěna v rozvaděči v hale pod solárním komínem. Měřená data jsou prostřednictvím počítačové sítě po protokolu TCP předávány do software, který běží přímo na tomto serveru. Měřená data jsou vizualizována ve formě grafu a ukládána do SQL databáze Firebird 2.0 odkud mohou být snadno exportována do excelu k dalšímu zpracování.

komin2.jpg

Frekvence měření je 10 sekund, ale data jsou zpracovávána klouzavým průměrem a vizualizována a zapisována každé 3 minuty.

Tabulka měřených hodnot

Sluneční záření [W/m2měřeno pyranometrem Kipp Zonen Rozdíl tlaku mezi interiérem a exteriérem budovy [Pa]
Rychlost větru [m/s] Směr větru [ ]
Rychlost proudění v rouře těžkého komínu [m/s] strana 1 Rychlost proudění v rouře těžkého komínu [m/s] strana 2
Rychlost proudění v rouře lehkého komínu [m/s] strana 1 Rychlost proudění v rouře lehkého komínu [m/s] strana 2
Teplota v hale před vstupem do komínu[°C] Venkovní teplota [°C]
Teplota lehký komín nad sklem [°C] Teplota těžký komín nad sklem [°C]
Teplota lehký komín výstup [°C] Teplota těžký komín výstup [°C]
Teplota povrch plechu v lehkém [°C] Teplota betonu v těžkém [°C]
Teplota vyduchu v potrubí u stropu [°C] Teplota trubky [°C]
Teplota v hale [°C]  
Sluneční záření v rovině komínu [W/m2]  
   

Npyranametr01.jpg

Npyranometr02.jpg

Nahoru