Zařízení pro termovizní měření teplotních polí ve vzduchu uvnitř malých prostorů

Zařízení zobrazuje a měří teplotní pole ve vzduchových proudech uvnitř malých uzavřených prostorů, jakými jsou např. kabiny automobilů. Zařízení zobrazuje teplotní pole na pomocném materiálu.

Registrační číslo:26173

Název: Zařízení pro termovizní měření teplotních polí ve vzduchu uvnitř malých prostorů

Garant výsledku: Ing. Martin Pešek

Autor: PEŠEK, M.; PAVELEK

Typ: G – funkční vzorek

Rok vydání: 01. 11. 2012

Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt: Zařízení zobrazuje a měří teplotní pole ve vzduchových proudech uvnitř malých uzavřených prostorů, jakými jsou např. kabiny automobilů. Zařízení zobrazuje teplotní pole na pomocném materiálu. Pro 2D proudění neizotermního vzduchu je využit kompaktní arch pomocného materiálu pro 3D proudění neizotermního vzduchu je použita měřicí síť. Měření je snímáno přes transmisivní materiál, který zajišťuje oddělení vnitřního prostoru od vnějšího prostředí. Zařízení je možné využít při návrhu vytápění a chlazení v kabinách automobilů i jiných dopravních prostředků a při sledování rozložení teplot v různých jiných malých uzavřených prostorech.

Projekt: GA 101/09/H050 s názvem „Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí“ a FSI-S-11-6 “Human Centered Design”.

Přílohy: Popis funkčního vzorku v pdf

Nahoru