BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení  kvality plynule odlévané oceli

Registrační číslo: 120108
Název: BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení  kvality plynule odlévané oceli
Garant výsledku: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Autor: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Typ: Software - R
Rok vydání: 27. 11. 2015
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Na rozdíl od běžného off-line modelu, který počítá teplotní pole zaustáleného stavu všech veličin. Dynamický simulátor umožňuje načítatvstupní veličiny v závislosti na čase (odlité délce) ze souboru neboinformačního systému ocelárny. Dynamický simulátor umožňuje simulovatnapř. změnu odlévané oceli, změny v sekundárním chlazení, např. výpadkytrysek, změny licí rychlosti, změny teploty přehřátí.
Projekt:  TA ČR GAMA - VUT ŠANCE (č. projektu TG01010054)
Přílohy:  LBrDSMX.zip LBrDSMX.zip (3.99 MB) BRDSMcore_popis_software.pdf BRDSMcore_popis_software.pdf (537.21 KB)

 

Nahoru