Benchmarková výustka

Benchmarková výustka s kanálem je vyrobená technologií rapid prototyping. Výustka umožňuje testování různých tvarů a počtu lamel, jejich pořadí, dále použití různých tvarů přívodních kanálů a uzavíracích klapek. 

Název:

Benchmarková výustka

Garant výsledku:

Ing. Ondřej Pech

Autor:

PECH, O.; ZÁVODNÍK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.

Typ:

Funkční vzorky, G - funkční vzorek

Rok vydání:

1. 1. 2015

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Benchmarková výustka s kanálem je vyrobená technologií rapid prototyping. Výustka umožňuje testování různých tvarů a počtu lamel, jejich pořadí, dále použití různých tvarů přívodních kanálů a uzavíracích klapek.

Projekt:

FSI-S-14-2355

 Benchmarková automobilová výustka slouží k testování různých tvarů a počtu lamel, u nichž je možné také měnit jejich pořadí (1. Horizontální, 2. Vertikální nebo 1. Vertikální, 2. Horizontální) a v neposlední řadě i jejich natočení. Dále je možné použít různé tvary přívodních kanálů (rovný, s kolenem, s kolenem + usměrňovací lopatky) a uzavíracích klapek (jedna větší nebo dvě menší motýlkové klapky). Vliv těchto změn je možné hodnotit pomocí vizualizace výstupního proudu kouřovou metodou, dále měřit pole rychlostí a turbulencí pomocí CTA a měřit aeroakustiku jednotlivých variant. 


Popis funkčního vzorku Popis funkčního vzorku (416.39 KB)&source=http://www.energetickeforum.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru