Radiation View Factors 1.0

Program Radiation View factors 1.0 slouží k výpočtu úhlových faktorů pro stanovení tepelného toku radiací.

Registrační číslo:  26149
Název: Radiation View Factors 1.0
Garant výsledku: prof. ing. Miroslav Jícha, CSc, Tomáš Bílek, Bc.
Autor: BÍLEK, T.
Typ: Software - R
Rok vydání: 25. 10. 2012
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt:  Program Radiation View factors 1.0 slouží k výpočtu úhlových faktorů pro stanovení tepelného toku radiací [1, 3]. Hlavní předností tohoto programu je jeho vysoká přesnost při hledání matice úhlových faktorů v geometriích bez uvažování stínění. Program samotný se skládá ze dvou částí. První (View factors – Demo) umožňuje pouze zobrazení spočtených výsledků pomocí dále uvedeného algoritmu na předem definovaných geometriích i s uvažováním stínících komponent. Ve druhé části (View factors – Vlastní výpočetní síť) si uživatel může načíst vlastní vstupní geometrii. Po provedení výpočtu je zobrazena matice úhlových faktorů jednotlivých oblastí vstupní geometrie. Pro další využití napočítaných výsledků je přidána možnost exportu výsledků do MS Excel. Podrobný popis celého programu a problematiky výpočtu úhlových faktorů lze nalézt v [1].
Projekt: Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka TE01020020 a Výzkumné centrum Netme CZ.1.05/2.1.00/01.0002
Přílohy: odkaz ke stažení software , podrobný popis softwareNahoru