Thermal Comfort Analyzer

Program Thermal Comfort Analyzer (TCA) vytvořený v Matlabu je určen pro zpracování dat naměřených tepelným  manekýnem (např. Newton od firmy NW Technology, USA) a vyhodnocení tepelného komfortu  dle ISO 14505-2: Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty.

Registrační číslo:  26790
Název: Thermal Comfort Analyzer
Garant výsledku: Ing. Jan Pokorný Ph.D.
Autor: POKORNÝ, J.;FIŠER, J.;JÍCHA, M
Typ: Software - R
Rok vydání: 28. 08. 2013
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Program Thermal Comfort Analyzer umožnuje automatické zpracování naměřených dat a vyhodnocení tepelného komfortu. Data (hodnoty tepelných toků) jsou zpracovávána pomocí klouzavého průměru se vzorkovací frekvencí zadaných uživatelem.  Hodnoty tepelných toků jsou přepočteny na lokální ekvivalentní teploty, na základě které je vyhodnocen tepelný komfort dle ČSN
ISO 14505-2. Výsledkem jsou zpracovaná naměřená data a zejména jejich vizualizace tepelného komfortu, tj. obrázky znázorňující lokální ekvivalentní teploty v diagramu komfortních zón.  Program má real-time mód pro vizualizaci měření a také umožnuje přehrát zpracované výsledky a dále je exportovat do .png souborů a z nich dodatečně vytvořit videosekvenci. Tento program může být použit mimojiné na zpracovaní naměřených data pomocí tepelného manekýna Newton od firmy Measurement Technology NW. 
Projekt: Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka TE01020020 a Výzkumné centrum Netme CZ.1.05/2.1.00/01.0002
Přílohy: podrobný popis software; stažení softwareNahoru