Měřicí zařízení pro stanovení termohydraulických charakteristik kruhových minikanálů

Registrační číslo:  RIV/00216305:26210/12:PR26671
Název: Měřicí zařízení pro stanovení termohydraulických charakteristik kruhových minikanálů
Garant výsledku: Ing. Jiří Hejčík Ph.D.
Autor: HEJČÍK, J.
Typ: Funkční vzorek - G/B
Rok vydání: 4.12.2012
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Měřicí zařízení, sloužící k poloautomatickému stanovení hodnot součinitele přestupu tepla a tlakových ztrát při jednofázovém proudění plynného média v kruhových kanálech o vnitřním průměru 0,5 – 3 mm. 
Projekt: ED0002/01/01 - NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství
GPP101/11/P538 - Přenos tepla v kruhových minikanálech
Přílohy: popis funkčního vzorku

Nahoru