TRNSYS Type253

  TRNSYS_Type253.zip ( 418.96 KB ) Software TRNSYS Type253 umožňuje řešit 1D nestacionární přenos tepla vrstvou předepsané tloušťky tvořené materiálem s fázovou přeměnou PCM o daných parametrech pomocí simulačního software TRNSYS. Modul Type253 řeší přenos tepla v PCM vrstvě kondukcí využitím metody kontrolních objemů. Na obou površích vrstvy je možné určit přenos tepla konvekcí (součinitelem přestupu tepla a okolní teplotou) a/nebo měrným tepelným tokem. Řešením výpočtu modulem Type253 jsou povrchové teploty v čase na obou površích PCM vrstvy. Pro modelování fázové přeměny je použita metoda efektivní tepelné kapacity.

Apollo ID: 26344
Datum: 17. prosince 2012
Typ projektu: R --- software
Autor: Ing. Lubomír Klimeš

Popis funkce: Software TRNSYS Type253 umožňuje řešit 1D nestacionární přenos tepla vrstvou předepsané tloušťky tvořené materiálem s fázovou přeměnou PCM o daných parametrech pomocí simulačního software TRNSYS. Modul Type253 řeší přenos tepla v PCM vrstvě kondukcí využitím metody kontrolních objemů. Na obou površích vrstvy je možné určit přenos tepla konvekcí (součinitelem přestupu tepla a okolní teplotou) a/nebo měrným tepelným tokem. Řešením výpočtu modulem Type253 jsou povrchové teploty v čase na obou površích PCM vrstvy. Pro modelování fázové přeměny je použita metoda efektivní tepelné kapacity.

TRNSYS_Type253.zip TRNSYS_Type253.zip (418.96 KB

manual-TRNSYS-Type253.pdf

Software TRNSYS Type253 umožňuje řešit 1D nestacionární přenos tepla vrstvou předepsané tloušťky tvořené materiálem s fázovou přeměnou PCM o daných parametrech pomocí simulačního software TRNSYS. Modul Type253 řeší přenos tepla v PCM vrstvě kondukcí využitím metody kontrolních objemů. Na obou površích vrstvy je možné určit přenos tepla konvekcí (součinitelem přestupu tepla a okolní teplotou) a/nebo měrným tepelným tokem. Řešením výpočtu modulem Type253 jsou povrchové teploty v čase na obou površích PCM vrstvy. Pro modelování fázové přeměny je použita metoda efektivní tepelné kapacity.

&source=http://www.energetickeforum.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru