Stochastic Noise Generation and Radiation

Program Stochastic Noise Generation and Radiation (SNGR) je určen pro stochastické generování a vizualizaci turbulentního rychlostního pole na základě dat obdržených ze stacionární RANS (z angl. Reynolds Averaged Navier-Stokes) numerické simulace. Jedná se o data turbulentních veličin, tj. turbulentní kinetická energie a turbulentní míra disipace. Znalost turbulentního rychlostního pole je nezbytná pro výpočet akustického zdrojového člene a s tím související lokalizaci kritických míst zhlediska hluku.

Metoda, na které je založeno jádro tohoto programu, vytváří turbulentní rychlostní pole na základě syntézy konečné sumy náhodných Fourierových módů. Výpočet jednotlivých Fourierových módů vychází za známého energetického spektra turbulentního proudění a již zmíněných turbulentních veličin obdržených pomocí RANS simulace. Dále výpočet vyžaduje nastavení určitých parametrů, které jsou popsány níže a jejich defaultní hodnoty jsou přednastaveny.Uvedená metoda generuje prostorově korelované veličiny. Pro fyzikálně „korektní“ výsledky bylonutné zavést i korelaci v čase pomocí asymetrického časového filtru. Do programu bylo zakomponováno zadávání dvou typů vstupních dat. Zaprvé se jedná o matlabovské mat soubory, a zadruhé je možnost zadání vstupních dat přímo z výsledků obdržených pomocí open source simulačního nástroje OpenFOAM.

Manuál a dokumentace ke stažení: ZDE ZDE

Software ke stažení: ZDE (170 MB) ZDE (170 MB)

Nahoru