Multilayer wall with PCM

Apollo ID: 26240
Datum: 19. 11. 2012
Typ projektu: R – software
Autoři: Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.
Ing. Charvát Pavel, Ph.D.
Popis funkceSoftware multilayer wall with PCM je určen pro uživatele simulačního programu TRNSYS 17. Při modelování přenosu tepla se v moderních aplikacích (především stavebnictví, technika prostředí, atd.) začínají objevovat tzv. materiály se změnou fáze, angl. PCM´s (Phase Change Materials) [2,3]. U těchto látek dochází během fázového přechodu k akumulaci, resp. uvolnění množství energie, které charakterizuje hodnota jejich latentního (skrytého) tepla.V základní instalaci programu TRNSYS 17 však není dostupný modul, který by dokázal zahrnout modelování těchto materiálů. Pomocí programu Multilayer wall with PCM může uživatel snadno implementovat vlastní materiál se změnou fáze do stávající simulace v programu TRNSYS 17. Program Multilayer wall with PCM zpracovává numerický model nestacionárního přenosu tepla vedením složenou stěnou se změnou fáze. Propojení programu Multilayer wall with PCM vytvořeného v jazyce MATLAB s programem TRNSYS 17 je umožněno speciálním typem 155 [4] (viz. obr. 1).Před samotným spuštěním výpočtu může uživatel nastavit počet prvků složené stěny, pozici materiálu PCM, termo-fyzikální vlastnosti jednotlivých prvků, termo-fyzikální vlastnosti materiálu se změnou fáze, aj.Okrajové podmínky pro výpočet numerického modelu zpracovává program TRNSYS 17 a posílá do modulu Multilayer wall with PCM, který vrací v každém časovém kroku hodnoty teplot na površích stěny. Výsledky teplotního rozložení uvnitř stěny jsou zobrazeny na obr. 2. Celkový průběh simulace je potom znázorněn na výstupním grafu programu TRNSYS 17, obr. 3.

Nahoru