Program pro výpočet dvoufázového režimu proudění

Registrační číslo:

RIV/00216305:26210/11:PR25953

Název:

Program pro výpočet dvoufázového režimu proudění

Garant výsledku:

Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Autor:

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.

Typ:

R - Software

Rok vydání

19. 12. 2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Program slouží pro výpočet a vizualizaci predikce režimu dvoufázového toku kapalina-plyn s využitím modifikovaných Bakerových diagramů pro plně vyvinuté horizontální a vertikální proudění. Program určí režim dvoufázového toku a zobrazí jeho souřadnice v dvourozměrném Bakerově diagramu. Výsledky lze exportovat do datového souboru ve formátu csv a uložit jako obrazové soubory ve formátu gif nebo png. Vstupem pro výpočet jsou fyzikální vlastnosti kapaliny a plynu, geometrie kanálu a provozní podmínky. Vstupní data lze zadat ručně, importem datového souboru nebo využít program pro výpočet dvoufázového výtoku dle teorie HFM nebo SFM (www.nozzle.ic.cz). Posledně jmenovaný vstup umožní predikovat režim dvoufázového proudění např. uvnitř směšovací komory dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním nebo v potrubí před regulačními kohouty, škrtícími a bezpečnostními ventily, výstupními otvory apod. Program je řešen jako autonomní webová aplikace na adrese www.tpf-map.ic.cz.

Projekt:

P101/11/1264 Vlastnosti spreje nízkotlakých dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním provozovaných s kapalinami o velkém rozsahu viskozity

Přílohy:

Popis programu v PDFNahoru