Ghost Particles

Název: Ghost Particles

Popis: Program Ghost Particles je určen pro generování a vizualizaci fiktivních částic, které tvoří dynamickou okrajovou podmínku bezsíťové metody Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH).

Registrační číslo: 26674

Garant výsledku: Ing. Pavel Niedoba

Autor: NIEDOBA, P.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M.

Typ: Software - R

Rok vydání: 11. 12. 2012

Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt: Program Ghost Particles je určen pro generování a vizualizaci fiktivních částic, které tvoří dynamickou okrajovou podmínku bezsíťové metody Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) a zaručují dostatečný řád konzistence metody, což má přímý vliv na konvergenci metody. Fiktivní částice jsou generovány ve formě textových souborů na základě dodaných vlastností vnitřních částic a parametrů hranice definičního oboru úlohy. Program je koncipován jako samostatně spustitelná aplikace. Grafické uživatelské prostředí (GUI) je zpracováno v softwaru C#, kde je možné zadat vstupní parametry výpočtu a vykreslování. Výpočetní jádro programu bylo napsáno v programovacím jazyku Fortran. K vykreslení grafů jednotlivých veličin byla vytvořena aplikace pomocí softwaru Matlab.

Projekt:  Výzkumné centrum Netme CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a FSI-S-11-6 "Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design)".

Přílohy: podrobný popis software, R-Ghost_Particles_Niedoba_26674.zip odkaz ke stažení software (171.38 MB).

Nahoru