Semirealistický segmentový model plic pro studie transportu aerosolu

Registrační číslo:

RIV/00216305:26210/11:PR25414

Název:

Semirealistický segmentový model plic pro studie transportu aerosolu

Garant výsledku:

Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Autor:

Jedelský Jan, Lízal František, Elcner Jakub, Jícha Miroslav

Typ:

Funkční vzorky, G - funkční vzorek

Rok vydání:

17.08.2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Model vzniklý zjednodušením realistické geometrie reprezentuje horní dýchací trakt od ústní dutiny do třetí až čtvrté generace větvení bronchiálního stromu, Hlavními rysy modelu je jednoduše definovaná geometrie průhledných stěn, snadná rozebíratelnost a současně geometrická podobnost a kompatibilita s již dříve použitými realistickými modely. Model má realistickou geometrii ústní dutiny a hrtanu, trachey a 17 větví ve tvaru válce s 8 bifurkacemi. Model lze použít jak pro měření proudění a transportu částic pomocí optických metod, tak pro depoziční studie různými metodami. Na rozdíl od jiných zjednodušených modelů jde o model s nesymetrickým větvením (rozdílné úhly, průměry a délky dceřiných větví), větvení jsou ve 3D a složité tvary vstupní části, které generují laryngální (glottální) proud zůstaly zachovány.

Projekt:

COST: OC10052 Experimentální výzkum transportu a depozice částic v oscilujícím turbulentním proudu

Přílohy:

Popis funkčního vzorku v PDF

Nahoru