Testovací a vývojový panel vytápění a větrání s KNX

Registrační číslo: 27725
Název: Testovací a vývojový panel vytápění a větrání s KNX
Garant výsledku: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Autor: ŠTĚTINA, J.
Typ: G funkční vzorek
Rok vydání: 3. 6. 2014
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt:  Bezdrátový systém pro:
•Nezávislé řízení prostorové teploty
v jednotlivých místnostech
•Řízení přípravy teplé vody
Řízení centrální ventilační jednotky
Projekt: NETME Centre Plus
Přílohy:  

Nahoru