Systém větrání využívající Coanda efekt

Registrační číslo:

RIV/00216305:26210/09:PR24072

Název:

Systém větrání využívající Coanda efekt

Garant výsledku:

Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Autor:

Jedelský Jan, Jícha Miroslav, Vach Tomáš.

Typ:

Funkční vzorky, G - funkční vzorek

Rok vydání:

23. 11. 2009

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Zařízení využívá tzv. Coanda efekt v aplikacích oboru větrání a klimatizace. Umožňuje změnu průtoku, úhlu náklonu a tvaru výstupního otvoru. Vzduch je dopravován ventilátorem.

Možnost zavádění mlhy do proudícího vzduchu pro vizualizační experimenty.

Projekt:

GA 101/09/H050: Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí (2009 – 2012)

Přílohy:

GFV-coanda-24072.pdf

Nahoru