Zkušební virtuální stand vozidla

Program (vytvořený v Matlabu) je určen pro predikci tepelné zátěže kabiny automobilu během skutečných provozních podmínek na základě specifikace geometrie, materiálové skladby vozu a okrajových podmínek popisující jízdní data.

Registrační číslo:  26673
Název: Zkušební virtuální stand vozidla
Garant výsledku: Ing. Jan Pokorný Ph.D.
Autor: POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.
Typ: Software - R
Rok vydání: 26. 11. 2012
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Program (vytvořený v Matlabu) je určen pro predikci tepelné zátěže kabiny automobilu během skutečných provozních podmínek na základě specifikace geometrie, materiálové skladby vozu a okrajových podmínek popisující jízdní data. Jízdní data obsahují popis aktuální polohy vozu, směru a rychlosti jízdy, dále pak meteorologická data (teplota, relativní vlhkost, intenzita slunečního záření na vodorovnou plochu), nastavení ventilace (teplota, vlhkost a množství přiváděného vzduchu) a počet lidí uvnitř vozu. Na základě těchto parametrů jsou vypočteny aktuální střední teplota vzduchu, jeho vlhkost, povrchové teploty uvnitř i vně vozu a také celková tepelná zátěž kabiny.
Projekt: Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka TE01020020 a Výzkumné centrum Netme CZ.1.05/2.1.00/01.0002
Přílohy: odkaz pro stažení software, podrobný popis software

Nahoru