Systém pro funkční zkoušky palivové trysky

Systém pro funkční zkoušky palivové trysky

  • Apollo ID: 27781
  • Datum: 14. 2. 2014
  • Typ projektu: G – funkční vzorek
  • Autoři: Ing. Jedelský Jan, Ing, Ph.D.; Zaremba Matouš, Ing.; Malý Milan, Bc.; Ďurdina Lukáš, Bc.; Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.
  • 2014_13713_GFV_27781.pdf dokumentace k funkčnímu vzorku

Nahoru