Zařízení pro testování vyústek v kabinách dopravních prostředků a hodnocení charakteru proudění

Registrační číslo:

RIV/00216305:26210/11:PR25931

Název:

Zařízení pro testování vyústek v kabinách dopravních prostředků a hodnocení charakteru proudění

Garant výsledku:

Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Autor:

Jedelský Jan, Lízal František, Ležovič Tomáš, Krška Lukáš, Jícha Miroslav

Typ:

Funkční vzorky, G – funkční vzorek

Rok vydání:

7. 11. 2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Přípravek je určen pro snadné testování vyústek v kabinách dopravních prostředků ve zjednodušeném zapojení (pouze jedna vyústka). Měřicí zařízení se skládá z přívodního potrubí (zajišťuje rovnoměrný vstup mlhy), ventilátoru, filtru, části pro měření průtoku s usměrňovacími voštinami, flexibilní části s proměnnou délkou a úhly, přechodové části, přívodního potrubí a vyústky. Dlouhé potrubí s ustalovací částí před a za snímačem je požadavkem pro přesné měření průtoku. Nasáván je neupravovaný vzduch z laboratoře. Vnější podmínky (tlak, teplota, vlhkost) jsou měřeny přístrojem Comet D4141. Teploty na vstupu a výstupu z potrubí jsou měřeny odporovými čidly pt100. K měření tlakové diference před a za ofukovačem slouží digitální mikromanometr MEDM 500. Průtok vzduchu v potrubí je měřen pomocí metody měření lokálních rychlostí v průřezu přístrojem Testo 454 se žhavenou kuličkou. Nad sestavou je vedeno měřicí potrubí, na jehož konci je v prostoru 1900 mm nad podlahou vyústka. Řešení je provedeno s ohledem na minimalizaci tlakových ztrát při proudění. Součástí zařízení je přípravek pro měření úhlu sklonu horizontálních lamel a azimutálního úhlu vertikálních lamel. Přípravek umožňuje při aplikaci vlastní zkušební metodiky s pouze jednou vyústkou simulovat reálný provoz několika paralelně řazených vyústek, tak, jak je tomu u kompletního ventilačního systému ve skutečném dopravním prostředku. Zkušební metodika umožňuje z naměřených dat: a) určit dolní a horní úhel mezního vertikálního směrování u plně zavíratelné vyústky, b) zjistit úhel vybočení a sklonu proudu vzduchu a c) stanovit osu a okraje proudu a odchylku osy proudu od roviny lamel.

Projekt:

iSPACE, innovative Systems for Personalised Aircraft Cabin Environment, (Collaborative project), 7.FP EU No. 234340

Přílohy:

Popis funkčního vzorku v PDF

Nahoru