MĚŘICÍ HLAVA PRO STANOVENÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÝCH ZTRÁT V MINIKANÁLECH

Registrační číslo:  RIV/00216305:26210/12:PR26670
Název:  MĚŘICÍ HLAVA PRO STANOVENÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÝCH ZTRÁT V MINIKANÁLECH
Garant výsledku: Ing. Jiří Hejčík Ph.D.
Autor: HEJČÍK, J. 
Typ: Funkční vzorek - G/B
Rok vydání: 23.7.2012
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Funkční vzorek měřicí hlavy pro měření součinitele přestupu tepla a tlakových ztrát kruhových minikanálů s průměry 0,2 – 3 mm.
Projekt: FSI-S-11-6 - Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design).
Přílohy: popis funkčního vzorkuNahoru