Octavia a manekýn Newton na MSV

Fotka3785.jpg Koncem září se jako každý rok konal Mezinárodní strojírenský veletrh. VUT prezentovalo na svém stánku řadu výsledků aplikovaného výzkumu. OTTP vystavoval osobní automobil s měřicími systémy pro experimentální vývoj nových technologií tepelného managementu kabin dopravních prostředků. 

Koncem září se jako každý rok konal Mezinárodní strojírenský veletrh na brněnském výstavišti. VUT prezentovalo na svém stánku řadu výsledků výzkumu především z oblasti strojírenství, elektrotechniky a aplikované fyziky. Odbor termomechaniky a techniky prostředí vystavoval osobní automobil s  měřicími systémy pro experimentální vývoj nových technologií tepelného managementu kabiny. Mezi  tyto systémy patří mobilní napájecí zdroj, měřicí ústředna pro záznam prostředí v kabině vozu a také tepelný manekýn Newton s aplikací Thermal Comfort Analyzer. Aplikace umožňuje snímání lokálních tepelných toků na různých částech těla manekýna a pomocí modelu tepelného komfortu jejich převod na výslednou lokální míru tepelného komfortu. Tak lze testoval účinek jednotlivých technologií pro tepelný management kabiny na tepelný komfort řidičů a cestujících v kabině dopravního prostředku.

Stánek VUT byl po celou dobu veletrhu hojně navštěvován odborníky i laiky z řad široké veřejnosti. V první den veletrhu si vystavené exponáty také osobně prohlédl rektor VUT pan  prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. , a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.

Více o měření tepelného komfortu na našem pracovišti viz Laboratoř tepelného komfortuFotka3777.jpg   Fotka3799.jpg  

Fotka3779.jpg

Fotka3783.jpg

Nahoru