Semináře 2017 - Sestavné klimatizační jednotky

Janka_logo.png Dne 21.11.2017 se uskutečnila přednáška zástupce firmy Partner klima s.r.o. regionálního zástupce firmy Janka Engineering pro studenty pátého ročníku oboru Technika prostředí. Přednáška byla zaměřena na představení firmy samotné, jejího výrobního portfolia a především na představení současných trendů ve vývoji, konstrukci a prodeji velkých sestavných klimatizačních jednotek pro průmyslové použití. 

Dne 21.11.2017 se uskutečnila přednáška zástupce firmy Partner klima s.r.o. regionálního zástupce firmy Janka Engineering pro studenty pátého ročníku oboru Technika prostředí. Přednáška byla zaměřena na představení firmy samotné, jejího výrobního portfolia a především na představení současných trendů ve vývoji, konstrukci a prodeji velkých sestavných klimatizačních jednotek pro průmyslové použití s přihlédnutím k aktuálním požadavkům na EKOdesign. Přednášejícím byl absolvent našeho oboru  Ing. Stanislav Patočka, Ph.D., který je jednatelem firmy Partner klima s.r.o. a má v oblasti projekce a realizace projektů průmyslové vzduchotechniky více naž patnáctiletou praxi. Studenti byli názorně seznámeni především z postupy návrhu a škálování velkých klimatizačních jednotek pro průmysl a s postupy pro ověření kriterií účinnosti nezbytných pro splnění podmínek EKOdesignu .

Za přípravu přednášky, erudovaný technický výklad a názorné ukázky děkujeme Ing. Stanislavu Patočkovi, Ph.D. (absolventský ročník 1999

 Fotogalerie z akce 21.11. 2017:

2017-11-21 10.59.01.jpg

Kontakt: Ing. Jan Fišer, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3242,  email: fiser@fme_vutbr_cz

Nahoru