Exkurse 2018 - Studio ČT Brno

2018-02-22 09.12.39.jpg Dne 22.2.2018 navštívili studenti pátého ročníku oboru Technika prostředí technické zázemí nového objektu České televize Brno. Cílem exkurse bylo seznámit studenty s řešením chlazení, větrání a klimatizace ve velmi specifických prostorách studií, střižen, režií, datových center a depozitářů.

Dne 22.2.2018 navštívili studenti pátého ročníku oboru Technika prostředí technické zázemí nového objektu České televize Brno. Cílem exkurse bylo seznámit studenty s řešením chlazení, větrání a klimatizace ve velmi specifických prostorách studií, střižen, režií, datových center a depozitářů. Celou exkursí nás provázeli za ČT pan Čermák a hlavní projektant TZB pan Žůrek. Studenti tak dostali fundovaný výklad týkající se zadání projektu, jeho cílů a specifických požadavků (velmi nízká hlučnost klimatizace, požadavky na velký rozsah výkonu, nepřetržitost chlazení některých technologií atd.) a pak následné projekce, realizace a zprovozňování samotného systému. Pan Žůrek také na konkrétních příkladech ukázal, které postupy a technologie jsou vhodné do daných prostorů a jak nejlépe postupovat při jejich návrhu, instalaci a provozu.  

Za vstřícnost při organizaci a za erudovaný technický výklad děkujeme jmenovitě panu Čermákovi, Žůrkovi a tiskové mluvčí studia Brno paní Orošové. Fotogalerie z akce 22. 2. 2018:

2018-02-22 10.11.05.jpg

Kontakt: Ing. Jan Fišer, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3242,  email: fiser@fme_vutbr_czNahoru